W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Sprawy rozpatrywane i załatwiane przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Sprawy prowadzone przez

Wydział Środowiska i Architektury:

 

 

Sprawy związane z lasami prywatnymi prowadzi

pracownik ds. lasów niepaństwowych,
podinspektor - Mariusz Kalinowski (tel. 692 861 392),
ul. Sierakowskiego 10a, 87-600 Lipno

- podstawowe informacje dla właścicieli lasów prywatnych:

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych

(proszę kliknąć powyżej)

 

 

Pozostałe sprawy załatwiane w Wydziale:

OKREŚLENIE RODZAJU LUB ZAKRESU SPRAWYKARTA INFORMACYJNA


(DO POBRANIA)WZÓR WNIOSKU


(DO POBRANIA)

Klauzula

RODO

ŚRODOWISKOWĘDKARSTWORozpatrzenie wniosku w sprawie wydania karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego

 

karta informacyjna

wniosek

klauzula RODO

REJESTRACJA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

o długości od 7,5 m do 24 m

lub mocy silnika przekraczającej 15 kW

na platformie - Reja24.pl


1. Komplet dokumentów potrzebnych do rezerwacji numeru rejestracyjnego dla jednostki pływającej do długości 24m przed dok. Rej.

karta informacyjna

zaloguj się w systemie i wypełnij wniosek elektronicznie

https://interesant.reja24.gov.pl/login

klauzula RODO


2. Komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji jednostki pływającej

karta informacyjna

zaloguj się w systemie i wypełnij wniosek elektronicznie

https://interesant.reja24.gov.pl/login

klauzula RODO


3. Komplet dokumentów potrzebnych do dokonania zmiany danych dla jednostki pływającej już zarejestrowanej w nowym systemie

karta informacyjna

zaloguj się w systemie i wypełnij wniosek elektronicznie

https://interesant.reja24.gov.pl/login

klauzula RODO


4. Wniosek o wydanie wyciągu / odpisu z rejestru REJA24

karta informacyjna

zaloguj się w systemie i wypełnij wniosek elektronicznie

https://interesant.reja24.gov.pl/login

klauzula RODO

 

5. Komplet dokumentów potrzebnych do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego (po zgubieniu lub zniszczeniu dokumentu)

karta informacyjna

zaloguj się w systemie i wypełnij wniosek elektronicznie

https://interesant.reja24.gov.pl/login

klauzula RODO


6. Zawiadomienie o zbyciu jednostki pływającej przez obecnego właściciela

karta informacyjna

zaloguj się w systemie i wypełnij wniosek elektronicznie

https://interesant.reja24.gov.pl/login

klauzula RODO


7. Zawiadomienie o nabyciu jednostki pływającej przez nowego właściciela

karta informacyjna

zaloguj się w systemie i wypełnij wniosek elektronicznie

https://interesant.reja24.gov.pl/login

klauzula RODO


8. Wniosek o wykreślenie z rejestru jednostek pływających REJA24 (całkowite zniszczenie)

karta informacyjna

zaloguj się w systemie i wypełnij wniosek elektronicznie

https://interesant.reja24.gov.pl/login

klauzula RODOOCHRONA POWIETRZA, ŚRODOWISKA I POWIERZCHNI ZIEMI

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji – pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Karta informacyjna

wniosek

klauzula RODO

Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyjęcia zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Karta informacyjna

Wniosek

klauzula RODO

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego

 

Karta informacyjna

Wniosek

klauzula RODOOCHRONA PRZYRODY

Rozpatrzenie wniosku w sprawie zgłoszenia do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

karta informacyjna

wniosek w11 

klauzula RODO

Rozpatrzenie wniosku w sprawie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy


karta informacyjnawniosekklauzula RODOLEŚNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach


karta informacyjna


wniosekklauzula RODO

Rozpatrzenie wniosku w sprawie pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności skarbu państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu - przedwczesny wyrąb

karta informacyjna

wniosek

klauzula RODO

Rozpatrzenie wniosku w sprawie częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów zalesienia gruntów

karta informacyjna

wniosek

{r14}

Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany lasu, nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właściciela lasukarta informacyjnawniosekklauzula RODO

Rozpatrzenie wniosku w sprawie zezwolenia na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie CHARTÓW rasowych lub ich mieszańców

k17[1](1) Wniosek_o_rejestrację_charta(1)

klauzula RODO

Rozpatrzenie wniosku w sprawie odłowienia lub odstrzału redukcyjnego w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę łowną

karta informacyjna

wniosek

klauzula RODO

Rozpatrzenie wniosku w sprawie o zatwierdzenie zadań z zakresu gospodarki leśnej

w drodze decyzji na podstawie inwentaryzacji stanu lasu

 

 karata informacyjna

wniosek

klauzula RODO

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania Świadectwa Legalności Pozyskania Drewna

 

karta informacyjna

 wniosek

klauzula RODO

Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania

karta informacyjna

druk oświadczenia

klauzula RODOGOSPODARKA ODPADAMI

Wydanie decyzji – pozwolenia na wytwarzanie odpadów

karta informacyjna

druk wniosku

klauzula RODO

Wydanie decyzji – zezwolenia na prowadzenie zbierania i przetwarzania odpadów

karta informacyjna

wniosek

klauzula RODO

Wydanie decyzji – zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów

karta informacyjna

wniosek

klauzula RODO

Wydanie decyzji – zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów

 

karta informacyjna

wniosek

klauzula RODO

GEOLOGIA I GÓRNICTWO

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych

karta informacyjna

wniosek

klauzula RODO

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania koncesji na wydobywanie kopalin

karta informacyjna

wniosek

klauzula RODO

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologicznej

karta informacyjna

wniosek

{r34}

Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji uzgadniającej warunki rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego

karta informacyjna

wniosek

klauzula RODOARCHITEKTURA

 

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

karta informacyjna

wniosek

{r45}

Zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę

karta informacyjna

wniosek

{r46}

Wniosek o wydanie zaświadczenia o tym, że organ nie wniósł sprzeciwu w przedmiocie zamierzenia budowlanego – po upływie terminu{k52}wniosek{r52}

Zaświadczenia o samodzielności lokali wydawane przez Starostę Lipnowskiego przy sprzedaży lokali mieszkalnych

karta informacyjna

{w47}

{r47}

Informacja na temat dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę

karta informacyjna

wniosek

{r48}

Informacje na temat dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę

karta informacyjna

wniosek, oświadczenie

{r49}

Opłaty skarbowe – architektura

 

karta informacyjnaPOZOSTAŁE INFORMACJE

Opłata skarbowa

karta informacyjna

Udostępnienie informacji o środowisku

karta informacyjna

klauzula RODO

 

 

Załączniki

Wniosek pdf, 73 kB
Wniosek pdf, 51 kB
wniosek pdf, 16 kB
wniosek pdf, 15 kB
wniosek pdf, 68 kB
wniosek pdf, 84 kB
wniosek pdf, 51 kB
wniosek pdf, 53 kB
wniosek pdf, 89 kB
wniosek doc, 14 kB
wniosek doc, 59 kB
wniosek doc, 78 kB
wniosek doc, 52 kB
wniosek odt, 20 kB
wniosek odt, 22 kB
wniosek odt, 20 kB
wniosek odt, 19 kB
druk wniosku doc, 116 kB
klauzula RODO doc, 275 kB
klauzula RODO doc, 275 kB
klauzula RODO doc, 275 kB
klauzula RODO doc, 276 kB
klauzula RODO doc, 275 kB
klauzula RODO doc, 275 kB
klauzula RODO doc, 275 kB
klauzula RODO doc, 275 kB
klauzula RODO doc, 276 kB
klauzula RODO doc, 275 kB
klauzula RODO doc, 275 kB
klauzula RODO doc, 275 kB
klauzula RODO doc, 275 kB
klauzula RODO doc, 276 kB
klauzula RODO doc, 276 kB
klauzula RODO doc, 276 kB
klauzula RODO doc, 276 kB
klauzula RODO doc, 275 kB
klauzula RODO doc, 275 kB
klauzula RODO doc, 276 kB
klauzula RODO odt, 261 kB
wniosek doc, 45 kB
klauzula RODO doc, 275 kB
wniosek odt, 14 kB
wniosek pdf, 211 kB
wniosek doc, 22 kB
wniosek pdf, 1.58 MB
oświadczenie pdf, 1.04 MB
wniosek pdf, 1.5 MB
wniosek odt, 260 kB
wniosek doc, 18 kB
klauzula RODO doc, 275 kB

Powiadom znajomego