W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU ZAOPINIOWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XIII

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie inwestycji

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu Lipnowskiego na 2004 rok

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2003 rok

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipnie za 2003 rok

SPRAWOZDANIEPROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU NA SESJĘ NR XIV

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok

Załącznik 1
Załacznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załacznik 5

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie inwestycji

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przekształcenia 3-letniego Technikum Rolniczego Wieczorowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą w 3 letnie Technikum Uzupełniające dla Doros?

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie w 2-letnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przekształcenia 3-letniego Technikum Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie w 3-letnie Technikum Uzupełniające

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: sprzedaży gruntu będącego pasem drogowym drogi powiatowej Józefkowo-Skępe w miejscowości Wioska i Skępe w drodze bezprzetargowej na poszerzenie działek siedliskowych

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2004 roku

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia na 2004 rok programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi...

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia 'Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2011' oraz 'Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2011'


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XV

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2003 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok

Załącznik 1
Załącznik 2

Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego SP ZOZ w Lipnie

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006

Załącznik - Plan Rozwoju Lokalnego

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XIV/91/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego...

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego dróg powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XVI

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok

Załącznik 1
Załącznik 2

Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 czerwca 2004 r. dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia kalendarium na rok budżetowy 2005 i lata następne

Załącznik 1

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Lipnie

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia składu Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podjęcia inwestycji pod nazwą „Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ( ZPOR

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podjęcia inwestycji pod nazwą „Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Mysłakówko – Koziróg Leśny” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regiona


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XVII

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski na wyrównywanie szans edukacyjnych

Załącznik 1

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla studentów zamieszkujących na stałe w Powiecie Lipnowskim na wyrównywanie szans edukacyjnych

Załącznik 1

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia projektu pod nazwą „ Nasza młodzież – nasza przyszłość” realizowanego w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialneR

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia projektu pod nazwą „ Myślę więc jestem” realizowanego w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ujętego w Zinteg

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: odwołania Skarbnika Powiatu w Lipnie


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XIX

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2004 roku

Załącznik 1
Załącznik 2

Protokół z posiedzenia powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 13.09.2004 r.

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Załącznik 1

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: utworzenia środka specjalnego przy Starostwie Powiatowym w Lipnie pod nazwą: „RATOWNICTWO MEDYCZNE”

Załącznik 1

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski na wyrównywanie szans edukacyjnych

Załącznik 1

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany zasad udzielania stypendiów dla studentów zamieszkujących na stałe w Powiecie Lipnowskim na wyrównywanie szans edukacyjnych

Załącznik 1

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze zamiany

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania Skarbnika Powiatu w Lipnie

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/139/2001 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego ...


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XX

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Lipnowskiego oraz zasad ich używania

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia Programu Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Załącznik 1

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Załącznik 1

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przeprowadzenia kontroli przez Komisję Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie oraz Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Lipnie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowo


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXI

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2004 roku

Załącznik 1

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej

Załącznik 1

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Pracy Rady Społecznej przy SP ZOZ w Lipnie

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie

Załącznik 1 - Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lipnie

Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego w Lipnie - Schemat Organizacyjny

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia na 2005 rok programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Pań

Załącznik 1

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski na wyrównywanie szans edukacyjnych


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXII

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok

Załącznik 1

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2005 rok

Załącznik 1

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie

Załącznik 1


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXIII

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipnie za 2004 rok

Załącznik 1

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2004 rok

Załącznik 1

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zwaną dalej Komisją

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku

Załącznik 1

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podjęcia inwestycji pod nazwą „ Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno „ w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZP

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006

Załącznik 1 - PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMIN I POWIATU LIPNOWSKIEGO NA LATA 2004 - 2006

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków

Załącznik 1
Załącznik 2

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: utworzenia 3-letniego Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem w Policealne Studium Zawodowe nowego typu

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie w Policealne Studium Zawodowe nowego typu

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przekształcenia Policealnej Szkoły Agrobiznesu wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą w Policealne Studium Zawodowe nowego typu

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: utworzenia Policealnego Studium Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i innych symboli Powiatu Lipnowskiego oraz zasad ich używania

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6


PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXIV POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uczczenia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II (1920-2005)


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXV

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2004 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

Autopoprawki do projektu Uchwały Rady z dn. 22.04.05 r.

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Zarząd Powiatu za zaciągnięcie kredytu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/145/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 grudnia 2004 r. W sprawie maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektu w ra

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXIII/153/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 22 lutego 2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków d

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków

Załącznik 1 - REGULAMIN

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Skępem w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu stanowiących podst

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie

Załącznik 1

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych

Załącznik 1

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w Załączniku do Uchwały Nr XXIII/152/2005 Rady Powiatu w Lipnie z 22 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Pl

Załącznik 1


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXVI

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2005 rok

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 4a
Załącznik 5
Załącznik 6

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Starosty Lipnowskiego z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2004

Załącznik 1

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Lipnowskiego

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku

Załącznik 1

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006

Załącznik 1 - Szczegółowy regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez Powiat Lipnows

Załącznik 1 - Szczegółowy regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i innych symboli Powiatu Lipnowskiego oraz zasad ich używania

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: apelu o niewprowadzanie podwyżek akcyzy na olej opałowy i gaz płynny

Załącznik 1

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego ruchomego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXVII

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zaopiniowania projektu programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Załącznik 1

PROGRAM RESTRUKTURYZACJI SP ZOZ w LIPNIE

SP ZOZ w LIPNIE ANALIZA KONDYCJI FINANSOWEJ -BIEŻĄCE

SP ZOZ w LIPNIE ANALIZA KONDYCJI FINANSOWEJ - PROGNOZA


PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXVIII

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanych w latach 200

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/ 171/2005 z dnia22 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku

Załącznik 1

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lipnowskim na lata 2005-2015

Załącznik 1 - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lipnowskim w latach 2005-2015

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/176/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27.06.2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku ak

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez Powiat Lipnowski

Załącznik - Szczegółowy regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów
Załącznik 4 - Umowa przekazywania stypendium w roku szkolnym 2005-2006PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXIX

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku
Załacznik 1

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: miany Uchwały Nr XIV/93/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicz

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez Powiat Lipnowski

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/176/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27.06.2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku ak

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXX

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zakupów inwestycyjnych pn. „ Zakup tomografu komputerowego dla SP ZOZ Lipno”

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku

Załącznik 1

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zobowiązania Zarządu Powiatu do rozpoczęcia prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Powiatu Lipnowskiego na lata 2001 – 2010

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006

Załącznik 1
Załącznik 2

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXXI

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku

Załącznik 1

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia na 2006 rok programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państ

Załącznik 1

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2006 rok

Załącznik 1

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2006 rok

Załącznik 1

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków

Załącznik 1

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przyznanych na realizację w ramach Priorytetu 3 –„ Rozwój lokalny” projektu Roboty budowlane polegające na prze

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji pn. „ Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno”.

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok

Załącznik 1
Załącznik 2

 

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXXII

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Załącznik 1

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipnie za 2005 rok

Załącznik 1

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: utworzenia 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: utworzenia 3-letniego Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: utworzenia 4-letniego Technikum dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Lipnie

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uzupełnienia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Załącznik 1

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXXIII

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XXXI/209/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok

Załącznik 11b

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2006 roku

Załącznik 1

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: stanowiska Rady Powiatu w Lipnie dotyczącego budowy II stopnia wodnego na rzece Wiśle w rejonie Nieszawy - Ciechocinka

Załącznik 1

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/99/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006.

Załącznik 1

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXXIV

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2006r.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

 

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: stanowiska Rady Powiatu w Lipnie w sprawie podziału obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego na okręgi wyborcze do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załącznik 1

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXXV

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2006 rok

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

 

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007 prowadzonych przez Powiat Lipnows

Załącznik 1

 

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2006/2007

Załącznik 1

 

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2006 roku

Załącznik 1

 

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

Załącznik 1

 

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

Załącznik 1

 

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lipnie

Załącznik 1

 

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Lipnie

Załącznik 1

 

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Załącznik 1

 

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXXVI

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody /nie wyrażenia zgody /na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Aleksandrem Czajkowskim

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/152/2001 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 grudnia 2001 roku

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXI/137/2004 z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie projektu Studium Ochrony Przeciwpowodziowej dotyczącej rzeki Ruziec przypływającej przez teren Powiatu Lipnowskiego

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: apelu dotyczącego budowy obwodnicy miasta Lipna

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXXVII

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 6

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Lipnowskiego na lata 2006-2016

Załącznik 1

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 

PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR XXXVIII

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/148/2001 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16.11.2001 r. w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Lipnowskiego.

Załącznik 1

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: maksymalnej kwoty zabezpieczenia przez zarząd prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanyc

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/170/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia, które utworzą rachunek dochodów własnych

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/171/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachu

Załączniki

SPRAWOZDANIE doc, 62 kB
Załacznik 2 doc, 88 kB
Załacznik 5 doc, 64 kB
Załącznik 1 doc, 282 kB
Załącznik 2 doc, 185 kB
Załącznik 3 doc, 105 kB
Załącznik 4 doc, 117 kB
Załącznik 1 pdf, 283 kB
Załącznik 2 pdf, 287 kB
Załącznik 1 pdf, 207 kB
Załącznik 1 pdf, 207 kB
Załącznik 1 pdf, 899 kB
Załącznik 2 pdf, 481 kB
Załącznik 3 pdf, 433 kB
Załącznik 1 pdf, 135 kB
Załącznik 1 pdf, 225 kB
Załącznik 1 pdf, 719 kB
Załącznik 1 pdf, 352 kB
Załącznik 1 pdf, 138 kB
Załącznik 1 pdf, 1.1 MB
Załącznik 2 pdf, 120 kB
Załącznik 1 pdf, 1.08 MB
Załącznik 3 pdf, 352 kB
Załącznik 4 pdf, 923 kB
Załącznik 2 pdf, 455 kB
Załącznik 5 pdf, 505 kB
Załącznik 6 pdf, 396 kB
Załącznik 1 pdf, 223 kB
Załącznik 3 pdf, 440 kB
Załącznik 5 pdf, 115 kB
Załącznik 4 pdf, 285 kB
Załącznik 6 pdf, 104 kB
Załącznik 1 pdf, 322 kB
Załacznik 1 pdf, 53 kB
Załacznik 2 pdf, 67 kB
Załacznik 3 pdf, 52 kB
Załacznik 4 pdf, 54 kB
Załacznik 5 pdf, 55 kB
Załacznik 1 pdf, 53 kB
Załącznik 1 pdf, 111 kB
Załącznik 2 pdf, 962 kB
Załącznik 1 pdf, 123 kB
Załącznik 1 pdf, 122 kB
Załącznik 1 pdf, 145 kB
Załącznik 1 pdf, 2.08 MB
Załącznik 1 pdf, 1.5 MB
Załącznik 1 pdf, 110 kB
Załącznik 1 pdf, 104 kB
Załącznik 1 pdf, 133 kB
Załącznik 1 pdf, 439 kB
Załącznik 1 pdf, 1.43 MB

Powiadom znajomego