W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwały

uchwała nr: LII/454/2023
uchwała nr LII/454/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Ireneuszowi Janowi Poturalskiemu.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: II/453/2023
uchwała nr II/453/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Stanisławowi Kucińskiemu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/452/2023
uchwała nr LII/452/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Barbarze Małkiewicz
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/451/2023
uchwała nr LII/451/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Annie Czaja
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/450/2023
uchwała nr LII/450/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Wacławowi Wyborskiemu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/449/2023
uchwała nr LII/449/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Waldemarowi Kulińskiemu.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/448/2023
uchwała nr LII/448/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Jarosławowi Jackowi Poliwko
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/447/2023
uchwała nr LII/447/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Panu Karolowi Kwiatkowskiemu.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/446/2023
uchwała nr LII/446/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi pana z dnia 02.06.2023 r. na Starostę Lipnowskiego dotyczącej sposobu rozpatrzenia skargi na pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipnie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/445/2023
uchwała nr LII/445/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 442/42 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/444/2023
uchwała nr LII/444/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 380/52, 380/60, 380/61 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/443/2023
uchwała nr LII/443/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji Gminie Miasta Lipno zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/442/2023
uchwała nr LII/442/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/441/2023
uchwała nr LII/441/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2023–2038
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/440/2023
uchwała nr LII/440/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 647/2023
uchwała nr 647/2023
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/399/202 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2023–2038
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 646/2023
uchwała nr 646/2023
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Małkiewicz - skarbnik Powiatu w Lipnie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 645/2023
uchwała nr 645/2023
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 644/2023
uchwała nr 644/2023
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/439/2023
uchwała nr LI/439/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zaskarżenia Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr 51/2023 z dnia 26 maja 2023 roku stwierdzającego nieważność Uchwały Nr XLVIII/424/2023 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji opieki wytchnieniowej w związku z programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/438/2023
uchwała nr LI/438/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Powiatem Toruńskim w sprawie przyjęcia przez Powiat Lipnowski do realizacji zadania Powiatu Toruńskiego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia, tj. domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/435/2023
uchwała nr LI/435/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipnie wotum zaufania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/437/2023
uchwała nr LI/437/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/436/2023
uchwała nr LI/436/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Lipnowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/434/2023
uchwała nr LI/434/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2023–2038
status uchwały obowiązująca