W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


UCHWAŁA NR IV/22/2024 RADY POWIATU W LIPNIE z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/227/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/227/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024, poz. 107 ze zm. poz. 572), w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U z 2023 poz. 2778)
status uchwały obowiązująca

UCHWAŁA NR IV/22/2024

RADY POWIATU W LIPNIE

z dnia 3 lipca 2024 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/227/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 

            Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024, poz. 107 ze zm. poz. 572),  w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U z 2023 poz. 2778) uchwala się, co następuje:

§1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/227/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia  6 lipca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/274/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 listopada 2021 r. oraz Uchwałą Nr LIII/466/2023 Rady Powiatu              w Lipnie z dnia 11 września 2023 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

                                                                                               

 

Przewodnicząca Rady

dr n. o zdr. Mariola Rybka

 

 

 


 

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym do kompetencji rady powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego na obszarze powiatu, między innymi                               w sprawach zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

Przepis art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wprowadza delegację do określenia przystanków komunikacyjnych                   i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem jest Powiat Lipnowski.

Stosownie do ust. 2 w/w art. 15, określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. 

Zmiana Uchwały Nr XXVII/227/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 lipca 2021 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXII/274/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 listopada 2021 r. oraz Uchwałą Nr LIII/466/2023 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 11 września 2023 r. dotyczy załącznika zawierającego wykaz przystanków i spowodowana jest koniecznością ustanowienia nowych przystanków w ciągu drogi powiatowej nr 2730C relacji Oleszno- Bętlewo:

P03 Oleszno, lewa strona drogi, km 0+040

P04 Oleszno, prawa strona drogi, km 0+090

P05 Lipiny, lewa strona drogi, km 3+445

P06 Lipiny, prawa strona drogi, km 3+400

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 
Uchwała Nr IV.22.2024

Załącznik do Uchwały Nr IV.22.2024

wykaz imienny Nr IV.22.2024


 

Załączniki

Powiadom znajomego