W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LVI/486/2023
uchwała nr LVI/486/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/486/2023
uchwała nr LVI/486/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/485/2023
uchwała nr LVI/485/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Lipnowskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/484/2023
uchwała nr LVI/484/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2016 - 2018 z perspektywą do roku 2022", za lata 2019-2022r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/483/2023
uchwała nr LVI/483/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/482/2023
uchwała nr LVI/482/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/412/2023 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 03 marca 2023 r. w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku zmienionej Uchwałą Nr LIII/465/2023 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/481/2023
uchwała nr LVI/481/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/478/2023 Rady Powiatu z dnia 27 października 2023r. w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na 2023r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LV/478/2023
uchwała nr LV/478/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na 2023r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LV/477/2023
uchwała nr LV/477/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LV/476/2023
uchwała nr LV/476/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 706/2023
uchwała nr 706/2023
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za III kwartał 2023 roku.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 704/2023
uchwała nr 704/2023
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2024 roku zadania publicznego pn: "Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2024 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Skępem gm. Skępe, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lipnie oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej
uchwała nr: LIV/473/2023
uchwała nr LIV/473/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2023 Gminie Kikół na dofinansowanie zadania z dziedziny infrastruktury drogowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/472/2023
uchwała nr LIV/472/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały NR XLII/379/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 października 2022 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/471/2023
uchwała nr LIV/471/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 699/2023
uchwała nr 699/2023
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację Fucco z siedzibą ul. Drożdżyńskiego 15 64-125 Poniec KRS: 000641916
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 698/2023
uchwała nr 698/2023
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej w trybie pozakonkursowym przez Fundację Fucco z siedzibą ul. Drożdżyńskiego 15 64-125 Poniec KRS: 000641916
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIII/468/2023
uchwała nr LIII/468/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu w Lipnie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIII/467/2023
uchwała nr LIII/467/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu w Lipnie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIII/466/2023
uchwała nr LIII/466/2023
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/227/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
status uchwały obowiązująca