W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwały

uchwała nr: XIII/82/2004
uchwała nr XIII/82/2004
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2003 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIII/81/2004
uchwała nr XIII/81/2004
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu Lipnowskiego na 2004 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIII/80/2004
uchwała nr XIII/80/2004
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie inwestycji.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 9/2004
uchwała nr 9/2004
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie .
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 8/2004
uchwała nr 8/2004
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: podzieleniu nieruchomości o dotychczasowym numerze ewidencyjnym 593 położonej w miejscowości Kikół; przebudowie istniejącej stacji paliw polegającej na: * budowie łącznika pawilonu stacji o pow. zabudowy ca 160 m2 i kubaturze ca 600 m3 * wymianie zbiorników paliwowych podziemnych o pojemnościach V= 60 m3 i V= 50m3 na ekologiczne o łącznej pojemności V= 110 m3 oraz na zbiornik LPG o pojemności V=9,7m3 * budowie wiaty osłonowej myjni ręcznej o pow. zabudowy ca 35 m2 i kubaturze ca 125 m3 na terenie działek oznaczonych w ewidencji gruntów miasta Lipna geodezyjnymi numerami: 706/4 obręb nr 1, położonych w Lipnie przy ulicy Wojska Polskiego 8; budowie nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącej zagrodzie na działce o nr ewidencyjnym 62 położonej w miejscowości Sumin; budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami wodociągowym i elektroenergetycznym oraz szambem szczelnym na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lipna geodezyjnym numerem: 1951/2 obręb nr 1 położonej w Lipnie przy ulicy Cmentarnej 7.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 7/2004
uchwała nr 7/2004
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 6/2004
uchwała nr 6/2004
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowa budynku mieszkalnego z garażem wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 51/2 w miejscowości Sikorz, gm. Chrostkowo, budowa budynku mieszkalnego – parterowego z dachem dwuspadowym z kalenicą równoległą do drogi, oraz budowa przyłączy: wodociągowego i energetycznego oraz budowie zbiornika szczelnego na nieczystości płynne -szamba, w zabudowie zagrodowej na działce nr 51/2, położonej w obrębie ewid. Michałkowo, gm. Dobrzyń n/Wisłą, budowa budynku mieszkalnego parterowego z poddaszem użytkowym o pow. ok. 100 m2 na działce nr 770;budowa budynku garażowego trzy-stanowiskowego o pow. zabudowy ok. 48 m2 na działce nr 771; budowa przyłączy: wodociągowego, energetycznego i kanalizacyjnego dla obu zamierzeń inwestycyjnych położonych w obrębie ewid. nr 1 miasta Dobrzyń n/Wisłą, budowa parterowego budynku małej gastronomii z dachem dwuspadowym o pow. zabudowy ok. 45 m2, oraz budowa przyłączy: wodociągowego, energetycznego i kanalizacyjnego na działce nr 679 położonej w obrębie ewid. nr 1 miasta Dobrzyń n/Wisłą, wykonanie nowej konstrukcji dachu na istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 1547 położonej w obrębie ewid. nr 2 miasta Dobrzyń n/Wisłą, budowa budynku mieszkalnego i gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 15/8 położonej w miejscowości Moszczonne, budowa płyty gnojowej i zbiornika na gnojówkę w istniejącej zagrodzie położonej na działce o nr ewidencyjnym 138/1 w miejscowości Wolęcin, budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 74/11 położonej w miejscowości Kikół, stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS GSM BT 4 3850 ,,Kikół” zlokalizowanej na terenie istniejącej stacji PTK Centertel – na wydzielonej części działki o nr ewidencyjnym 368 położonej w miejscowości Lubin gmina Kikół, budowie ziemnej budowli tarasowej na terenie zespołu pałacowo-parkowego na wydzielonej części działki o nr ewidencyjnym 122/1 położonej w miejscowości Kikół.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 5/2004
uchwała nr 5/2004
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony W.-G. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 4/2004
uchwała nr 4/2004
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Beaty G. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 3/2004
uchwała nr 3/2004
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anity B. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 2/2004
uchwała nr 2/2004
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych powiatu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 1/2004
uchwała nr 1/2004
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stodoły wraz z częścią garażową i gospodarczą oraz rozbudowie chlewni w istniejącej zagrodzie położonej na działce o nr ewid. 310 w miejscowości Stalmierz, gm. Chrostkowo
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XII/79/2003
uchwała nr XII/79/2003
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków płacy radnemu Panu Józefowi Szmelterowi.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XII/78/2003
uchwała nr XII/78/2003
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: rozszerzenia składu osobowego Zarządu Powiatu w Lipnie.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XII/77/2003
uchwała nr XII/77/2003
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XII/76/2003
uchwała nr XII/76/2003
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: odwołania Pana Zygmunta Lewandowskiego ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XII/75/2003
uchwała nr XII/75/2003
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2004 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XII/74/2003
uchwała nr XII/74/2003
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2004 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XII/73/2003
uchwała nr XII/73/2003
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XII/72/2003
uchwała nr XII/72/2003
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 77/2003
uchwała nr 77/2003
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: określenia limitu godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 78/2003
uchwała nr 78/2003
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: podziału środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lipnie.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 76/2003
uchwała nr 76/2003
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 75/2003
uchwała nr 75/2003
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: podziale nieruchomości o dotychczasowym nr ewidencyjnym 338/18 o pow. 1,44 ha zabudowanej w celu dokonania sprzedaży części działki z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej -produkcyjno-usługowej w budynkach po Gminnej Spółdzielni położonych w miejscowości Chrostkowo; przebudowie istniejącej zagrody polegającej na: rozbudowie budynku inwentarsko- składowego i zmianie sposobu użytkowania istniejącego pomieszczenia stodoły na oborę, oraz zmianie konstrukcji dachu na istniejącym budynku mieszkalnym i zmianie sposobu użytkowania tego budynku na magazyn zbożowo paszowy na działce o Nr ewidencyjnym 315/2 położonej w miejscowości Grodzeń 22; budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o Nr ewidencyjnym 568 położonej w miejscowości Kikół Wieś, zmianie użytkowania świetlicy wiejskiej na mieszkanie na działce o nr ewidencyjnym 169 położonej w miejscowości Sumin, zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na ,,mini bar” na działce o nr ewidencyjnym 217/1 położonej w miejscowości Walentowo gm. Kikół.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 74/2003
uchwała nr 74/2003
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie.
status uchwały obowiązująca