W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


21/2005

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )
status uchwały obowiązująca
 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXII/141/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 29 grudnia 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/149/2005 z dnia 22.02.2005 r., Nr XXV/162/2005 z dn. 22.04.2005 r. Uchwałą Zarządu Nr 9/ 2005 z 8.03.2005 r., Nr 12/2005 z dnia 12.04.2005 r., Nr 16/2005 z dnia 6.05.2005 r., Nr 20/2005 z dnia 23.05.2005 r. dokonuje zamian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.


 

U Z A S A D N I E N I E

 

WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie dz. 750 rozdz. 75020 zwiększa się § 4140 o 637 zł – wpłaty na PFRON, zaś zmniejsza się § 4260 o 637 zł – zakup energii.

Zmiany powyższe podyktowane są koniecznością zwiększenia wydatków związanych z wpłatami na PFRON, co wynika ze współczynnika przeliczeniowego dotyczącego zatrudniania osób niepełnosprawnych do ogółu zatrudnionych pracowników.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4270 o 10 000 zł – zakup usług remontowych, zaś zmniejsza się § 4240 o 10 000 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Przeniesienia między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano z uwagi na planowane prace remontowe w budynku szkolnym, które mają być wykonane w okresie wakacyjnym.


Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 3250 o 500 zł – stypendia różne, § 4300 o 3 500 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 1 000 zł – podróże krajowe służbowe, zaś zmniejsza się § 4210 o 5 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia.


Kierownika Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie;

  • dz. 852 rozdz. 85218 zwiększa się § 4440 o 40 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś zmniejsza się § 4210 o 40 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

  • dz. 853 rozdz. 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zwiększa się § 4440 o 45 zł – odpisy na ZFŚS, zaś zmniejsza się § 4300 o 45 zł – zakup usług pozostałych.

Zmiany podyktowane są koniecznością urealnienia wskaźników naliczenia funduszu socjalnego.

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

Załączniki

Powiadom znajomego