W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XLII/381/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia
na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 935, poz. 1116, poz. 1700 i poz. 1730) oraz art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1

Uchwala się Regulamin w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Traci moc uchwała Nr XI/87/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia zmieniona uchwałą Nr XII/91/2019 z dnia 20.11.2019 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uzasadnienie


Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie powiatu lipnowskiego stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.). 

Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, w taki sposób, aby zapewnić realizację wytycznej dla samorządu zawartej w art. 30 ust 6 Karty Nauczyciela.

Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli działającymi w szkołach i placówkach oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu 
tj.: NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność 80”, ZNP, WZZ „Solidarność – Oświata” oraz ZZ „Rada Poradnictwa”.


XLII.381.2022

Wykaz imienny do XLII.381.2022

Załącznik XLII.381.2022

 

Załączniki

Powiadom znajomego