W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr LV/477/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 t.j. zm. Dz. U. 2023 poz. 572/ art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 zm. poz. 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394 t.j./ oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2024 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym /M.P. z 2023, poz. 805/
status uchwały obowiązująca

§1

Ustala się wysokość stawek kwotowych opłat:

 

  1. za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Lipnowskiego

Rodzaj pojazdu

opłata w zł.

rower lub motorower

123.00

Motocykl

184.50

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

528.90

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

701.10

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

984.00

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1476.00

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1845.00

Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego

123.00

 

  1. za przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym za każdą dobę przechowywania 

Rodzaj pojazdu

opłata w zł.

rower lub motorower

15.00

Motocykl

15.00

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

35.00

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

45.00

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

50.00

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

120.00

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

150.00

Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego

10.00

 

§2

Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia, które obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu:

 

Rodzaj pojazdu

opłata w zł.

rower lub motorower

80.00

Motocykl

120.00

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

209.10

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

307.50

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

393.60

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

467.40

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

467.40

Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego

80.00

 

§3

Traci moc Uchwała Nr XLII/379/2022 z dnia 21 października 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, zmieniona Uchwałą Nr LIV/472/2023 z dnia 10 października 2023 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie od 01.01.2024 r.

§5

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

 

 

UZASADNIENIE

 

Przepis art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 zm. poz. 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394 t.j./ nakłada na Radę Powiatu obowiązek określenia corocznie w drodze uchwały wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz określania wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z tym przepisem. O wysokości opłat winny decydować konieczność sprawnej realizacji zadania jakim jest usuwanie pojazdów z drogi
w przypadkach wskazanych w art. 130a ust. 1 i 2 p.r.d. oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu. Przyjęte w Uchwale stawki na 2024 r. ustalone są z uwzględnieniem w/w dyrektywy art. 130a ust. 6 p.r.d.

Stawki określone w Uchwale nie przekraczają poziomu maksymalnego wynikającego z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłaszania obowiązujących w 2024 r. maksymalnych stawek opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym /M.P. 2023, poz. 805/. Stawki przyjęte za usunięcie pojazdów z drogi oraz koszty odstąpienia od usunięcia pojazdów odpowiadają wprost stawkom wynikającym z obowiązującej umowy zawartej przez Powiat Lipnowski w dniu 02.10.2023 r. w trybie zapytania ofertowego, z przedsiębiorcą świadczącym usługi usuwania, przemieszczania, holowania pojazdów na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu, wydanej przez uprawniony podmiot, zgodnie z art. 130a ust. 4 p.r.d.

Pojazdy odholowane z drogi przechowywane są na parkingu własnym Powiatu Lipnowskiego. Należy podkreślić, że przyjęte stawki opłat za przechowywanie pojazdów ustalone są na poziomie niższym niż stawki dobowe za przechowywanie pojazdów stosowanym w 2023 r. na dwóch komercyjnych parkingach funkcjonujących na terenie Powiatu Lipnowskiego (art. 130a ust. 6 p.r.d.).

Zgodnie z art. 130a ust. 5f p.r.d. usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi stanowią zadanie własne Powiatu. Należy podkreślić to, że do września 2023 r. odholowanych na parking zostało łącznie 10 pojazdów z czego 8 zostało odebranych przez osoby uprawnione po uiszczeniu opłat za odholowanie i przechowanie.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego