W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr LIV/472/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały NR XLII/379/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 października 2022 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 t.j. zm. Dz. U. 2023 poz. 572/ art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 zm. poz. 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394 t.j./ oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym /M.P. z 2022, poz. 738/
status uchwały obowiązująca

§1

W uchwale NR XLII/379/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 października 2022 roku 
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu wprowadza się następujące zmiany:
W § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:„1. za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Lipnowskiego

Rodzaj pojazdu opłata w zł.
rower lub motorower 123.00
Motocykl 184.50
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 528.90
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 701.10
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 984.00
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 1476.00
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1845.00
Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego 123.00

§ 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„ § 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia, które obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu

Rodzaj pojazdu opłata w zł.
rower lub motorower 80.00
Motocykl 120.00
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 209.10
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 307.50
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 393.60
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 467.40
Pojazd przewożący materiały niebezpieczne 467.40
Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego 80.00

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady

 Anna Smużewska


UZASADNIENIE

Uchwałą numer XLII/379/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 października 2022 roku określone zostały stawki opłat między innymi za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatu lipnowskiego oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, które obowiązany jest pokryć właściciel pojazdu.

Stawki określone w Uchwale odpowiadały stawkom wynikającym z umowy cywilno prawnej obowiązującej w 2023 r. zawartej z wyłonionym w trybie ustawy o zamówieniach publicznych przewoźnikiem komercyjnym realizującym transport lawetą. Umowa została jednak skutecznie przez zleceniobiorcę rozwiązana z dniem 01.10.2023 r. 

W tej sytuacji, w dniu 02.10.2023 r. została zawarta umowa z wyłonionym w ramach ustawy o zamówieniach publicznych, nowym przedsiębiorcą przewozowym, przy pomocy, którego Powiat realizować będzie zadanie własne odholowywania pojazdów na parking w oparciu o dyspozycję usunięcia ich z drogi wydaną przez Policję. Stawki wynikające z zawartej w dniu 02.10.2023 r. nowej umowy są wyższe od stawek obowiązujących w umowie z dotychczasowym przewoźnikiem. Przyjęte w niniejszej Uchwale opłaty odpowiadają nowym stawkom umownym i nie przekraczają stawek określonych jako maksymalne 
w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 738).

Wobec powyższego, zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, który nakłada na Radę Powiatu obowiązek określenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywania ich na parkingu strzeżonym oraz określenie wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z uwzględnieniem konieczności sprawnej realizacji zadania oraz kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze Powiatu, podjęcie niniejszej Uchwały zmieniającej 
w zakresie odholowywania pojazdów jest konieczne i uzasadnione. 

Opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym nie ulegają zmianie. 

Załączniki

Powiadom znajomego