W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr LIII/466/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/227/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022, poz. 1526, ze zm. z 2023 r. poz. 572), w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U z 2022 poz. 1343, ze zm. z 2022 r. poz. 2666, z 2023 r. poz. 1003, poz. 1234)
status uchwały obowiązująca

§1

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/227/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów zmienionej Uchwałą Nr XXXII/274/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 listopada 2021 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do uchwały.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady

 Anna Smużewska

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym do kompetencji rady powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego na obszarze powiatu, między innymi w sprawach zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

Przepis art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wprowadza delegację do określenia przystanków komunikacyjnych i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem jest Powiat Lipnowski.

Stosownie do ust. 2 w/w art. 15, określenie przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. 

Zmiana Uchwały Nr XXVII/227/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 6 lipca 2021 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXII/274/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów dotyczy załącznika zawierającego wykaz przystanków i spowodowana jest koniecznością ustanowienia nowych przystanków w ciągu dróg powiatowych: nr 2044C relacji Czernikowo- gr. pow. Bobrowniki- Polichnowo -gr. pow. Włocławek (P025 Bobrowniki Pl. Wolności- km 23+005- prawa strona drogi) oraz nr 2703C relacji Sikórz- Kikół (P11 Ciełuchowo, szkoła- km 3+765, P12 Ciełuchowo, szkoła- km 3+715)). 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


Załączniki

Powiadom znajomego