W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr LIII/464/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 1586 i poz. 1672) oraz art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm. Dz. U. z 2023r. poz. 572) po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli
status uchwały obowiązująca

§1

Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków specjalnego funduszu nagród, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§2

Traci moc uchwała XXXVIII/251/09 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski.


§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 września 2023 roku.

Załączniki

Powiadom znajomego