W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Uchwała nr LIII/460/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Zduńskiej 11, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1073, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Dobrzyń n/Wisłą, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego.
na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526 ze zm. z 2023 poz. 572) oraz art. 25 a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm. poz. 1113, 1463, 1526)
status uchwały obowiązująca

§1

Wyraża się zgodę na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni 42,97 m² znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Zduńskiej 11, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1073, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Dobrzyń n/Wisłą, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00024523/2 z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.


§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie. 


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Przewodnicząca Rady 

 Anna Smużewska

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 1073 o pow. 0,0694 ha, położona w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą WL1L/00024523/2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny w którym znajduje się lokal mieszkalny o powierzchni 42,97 m² stanowi własność Powiatu Lipnowskiego. W dniu 01.07.2023 roku, po trzech latach obowiązywania, wygasa umowa najmu przedmiotowego lokalu mieszkalnego zawarta z przeznaczeniem na zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych najemcy. W dniu 15.06.2023 r. do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek od dotychczasowego najemcy z prośbą o dalszy wynajem przedmiotowego lokalu. 

Zgodnie z art. 12 ust. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wyraża zgodę każdorazowo na zawarcie umów dzierżawy lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub gdy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat, strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

Zarząd Powiatu, w odpowiedzi na w/w wniosek dotychczasowego najemcy wystąpił o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą na okres 3 lat. 

 W tym stanie rzeczy uznając wniosek za uzasadniony podjęto niniejszą uchwałę.

Załączniki

Powiadom znajomego