W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XLII/385/ 2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/373/2022 rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres 5 lat części zabudowanej nieruchomości położonej w Lipnie przy ulicy Wojska Polskiego 8, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego, przekazanej w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie
na podstawie art. 43 ust. 2 pkt. 3 w związku z art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm. poz. 815, z 2022 r. poz. 1846) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr XLI/373/2022 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres 5 lat części zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta  Lipna oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 706/3 (ul. Wojska Polskiego 8), stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego, przekazanej w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 UZASADNIENIE


W związku z ponowną analizą normy prawnej wynikającej z art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami. (j.t. Dz. U. z 2021 r, poz. 1889) ustalono, że organem właściwym do wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres 5 lat części zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasta Lipna oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 706/3 (ul. Wojska Polskiego 8), stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego, przekazanej w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie jest organ wykonawczy powiatu - Zarząd Powiatu. Ponadto Rada Powiatu w Lipnie na podstawie Uchwały Nr XIII/79/2016 z dnia 09 marca 2016 roku określiła szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

Ponadto kluczowym do rozstrzygnięcia omawianego zagadnienia jest fakt, iż umowa użyczenia co do zasady jest nieodpłatna. Pierwotnie zdaniem Zarządu i Rady Powiatu w Lipnie ten fakt nie był decydujący, jednakże tak jak powiedziano na wstępie po ponownej analizie a także orzecznictwie Sądów Administracyjnych pojawiających się w ostatnim czasie nieodzownym staje się fakt, iż wyrażenie zgody przez Radę Powiatu w Lipnie na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości jest działaniem poza granicami jej kompetencji.

W tym stanie rzeczy podjęcie Uchwały jest celowe i uzasadnione.   

 

XLII. 385.2022

Wykaz imienny do XLII.385.2022

Załączniki

Powiadom znajomego