W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


ESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipnie
 
Działając na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 05.200.1651 z dnia 13 października 2005 r.), Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipnie uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) epuap.gov.pl do doręczania za jej pośrednictwem do Urzędu dokumentów elektronicznych, dotyczących realizowanych tu zadań z zakresu administracji publicznej, w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej lub załatwianych w formie czynności materialno-technicznych, oraz odsyłania przez Urząd, nadawcom takich dokumentów, urzędowego poświadczenia ich odbioru.

Do korzystania z usług portalu ePUAP wymagane jest założenie bezpłatnego konta użytkownika, zgodnie z umieszczonymi tam instrukcjami oraz posiadanie ważnego, kwalifikowanego certyfikatu służącego do podpisywania składanych dokumentów.
 
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
 
1.       Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2.       Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30) do Urzędu mieszczącego się w pokoju nr 11 przy ul. Mickiewicza 58 w Lipnie na następujących nośnikach danych:
a)      Dyskietka 1,44 MB
b)      Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c)       Płyta CD-RW
 
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Hades-Bes
2. Akceptowane formaty załączników to:
a)      DOC, RTF
b)      GIF, TIF, BMP, JPG
c)       PDF
d)      ZIP
3.       Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza  (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
4.       Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucone i nie zostaną rozpatrzone.
 
Urzędowe poświadczenie odbioru

Nadawca dokumentu elektronicznego doręczonego do PINB w Lipnie, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej umieszczonej na platformie ePUAP, otrzyma drogą elektroniczną automatycznie wygenerowane przez system Urzędowe Poświadczenie Odbioru zawierające następujące dane:

• pełną nazwę podmiotu publicznego, któremu doręczono dokument elektroniczny,
• datę i czas doręczenia dokumentu elektronicznego,
• datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.
 
Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej. Art. 5. ustęp 1 Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz. U. 01.130.1450 z dnia 15 listopada 2001 r.)
 
 
                                         Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
 

 

 

Powiadom znajomego