W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Nasza jednostka

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego mgr Andrzej Mirosław Jasiński

Forma prawna Jednostka budżetowa powiatu

Obszar działania Powiat lipnowski

Podstawa prawna działalności Prawo Budowlane: 40 ust.2,41 ust.4, 44 ust.1,48,49,49a, 49b, 50,50a,51,54,55,57 ust.4,7 i 8,59, 59a,59b,59c ust.1,59d ust.1,59g ust.1, 62 ust.3, 65,66,67 ust.1 i 3, 68,69,70 ust.2,71a ,74, 75 ust.1 pkt3 lit.a),76,78,97 ust. 1
(tekst jednolity Dz.U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016 z późn. zmianami).

Do właściwości (art.83 ust.1) powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje:

 • przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę oraz oświadczeń kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (art.41 ust.4),

 • wydawanie nakazów, w drodze decyzji, rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części (art. 48, 49b, 50a, 51),

 • kontrolowanie certyfikatów i deklaracji zgodności z Polską Normą materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

 • sprawy dotyczące opłaty legalizacyjnej (art. 49, 49a, 49b),

 • wydawanie postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych (art. 48, 49b, 50),

 • wydawanie decyzji związanych z niewłaściwym wykonaniem robót budowlanych (art. 51),

 • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (art. 54, 55, 57 ust.4, 59),

 • przeprowadzanie obowiązkowej kontroli budowy (art. 59a, 59b, 59c ust.1, 59d ust.1, 59g ust.1),

 • wydawanie decyzji nakazującej przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania (art. 62 ust.3),

 • wydawanie, w drodze decyzji, nakazów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (art. 66),

 • wydawanie, w drodze decyzji, nakazów właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania; przesyłanie ww decyzji obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów (art. 68),

 • nakazanie, w drodze decyzji, właścicielowi albo zarządcy przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez pozwolenia (art. 71 ust.3),

 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych (art. 74),

 • przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych (art. 75 ust.1 pkt3 lit. a),

 • wydawanie decyzji dotyczących czynności zabezpieczających w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej (art. 78),

 • zgłaszanie wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art. 97 ust.1),

 • nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 93 Prawa budowlanego

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipnie  prowadzi niżej wymienione rejestry i ewidencje:


 

1. Rejestr skarg i wniosków.

2. Rejestr delegacji.

3. Rejestr katastrof budowlanych.

4. Rejestr kontroli obowiązkowych.

5. Rejestry decyzji, postanowień i pozwoleń wydane przez Inspektorat.

6. Ewidencja samowoli budowlanych.
7. Ewidencja inspekcji i kontroli budów.
8. Ewidencja utrzymania obiektów.

9. Ewidencja kontroli budów.

10. Ewidencja kontroli obiektów w użytkowaniu.

11. Ewidencja postępowań egzekucyjnych.

12. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

13. Ewidencja decyzji pozwoleń na budowę wydawanych przez Starostwo Powiatowe.

14. Ewidencja zgłoszeń o których mowa w art. 30 Prawa budowlanego.

15. Ewidencja ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów budowlanych zawierających azbest.

16. Spis spraw Inspektoratu.

17. Archiwum zwykłe.

Powiadom znajomego