W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W SKĘPEM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - stanowisko SPECJALISTA DS. EKONOMICZNYCH


DYREKTOR ZESPOŁU
SZKÓŁ IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W SKĘPEM
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO
W SKĘPEM UL. WYMYŚLIŃSKA 2, 87-630 SKĘPE
 
stanowisko SPECJALISTA DS. EKONOMICZNYCH
 
 
Wymagania niezbędne do przystąpienia do konkursu:
1.      obywatelstwo polskie,
2.      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3.      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4.      posiadanie wykształcenia średniego ekonomicznego lub wykształcenia wyższego              o kierunku ekonomicznym,
5.      dobra znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozliczania wynagrodzeń,  rachunkowości i przepisów podatkowych,
6.      znajomość przepisów oświatowych, Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy,
7.      dobra znajomość obsługi komputera i programów: Płace Optivum, Płatnik, pakiet MS Office.
 
Wymagania dodatkowe:
1.    posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w placówkach budżetowych,
2.    umiejętność pracy w zespole,
3.    dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność,
4.    umiejętność analizy i poprawnego wnioskowania.
 
Zakres podstawowych czynności
1.      Sporządzanie w komputerowym programie płacowym list płac.
2.      Sporządzanie sprawozdań dotyczących wynagradzania pracowników.
3.      Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS-u, US.
4.      Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
5.      Prowadzenie księgowości analitycznej wybranych kont oraz bieżące uzgadnianie sald        z główną księgową.
6.      Prowadzenie księgowości analitycznej konta „środki trwałe będące w użytkowaniu”          i konta „zbiory biblioteczne” oraz uzgadnianie ich z opiekunami poszczególnych gabinetów na dzień 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku, a także rozliczanie przeprowadzanych inwentaryzacji.
7.      Kontrola pod względem rachunkowym faktur i rachunków płatnych przelewem.
8.      Przygotowywanie przelewów oraz przekazywanie należności na właściwe konta.
9.      Prowadzenie magazynowych kart ilościowo – wartościowych oraz ich uzgadnianie.


Wymagane dokumenty:
1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z informacją o stażu pracy.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy - do pobrania - Kwestionariusz osobowy
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje.
4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu         z pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem ul. Wymyślińska 2 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich na adres: Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem    ul. Wymyślińska 2, 87-630 Skępe z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty   ds. ekonomicznych”.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 lutego 2009 r. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu, nie będą rozpatrywane (decyduje data nadania w urzędzie pocztowym).
Lista osób, które spełniły wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu o konkursie, zostanie opublikowana na stronie www.bip.lipnowski.powiat.pl, na stronie internetowej szkoły www.zsskepe.pl oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem ul. Wymyślińska 2 w dniu 03 marca 2009 r. Test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w dniu 06 marca 2009 r. w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem ul. Wymyślińska 2.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie www.bip.lipnowski.powiat.pl, na stronie internetowej szkoły www.zsskepe.pl oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem ul. Wymyślińska 2.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę        na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.         o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Skępe, 13 lutego 2009 r.
 
                                                  Dyrektor Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego

Lista osób, które spełniły wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie

Załączniki

Powiadom znajomego