Referat Finansowo-Księgowy

Do zadań Referatu Finansowo – Księgowego należy realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa i aktów wewnętrznych Starostwa w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Powiatu i Starostwa oraz nadzór nad ich realizacją, w szczególności:

  1. prowadzenie windykacji należności budżetowych i Skarbu Państwa w tym kierowanie wniosków do właściwych poborców skarbowych i komorników sądowych,

  2. prowadzenie rachunkowości budżetu jednostki,

  3. prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, w tym projektów dofinansowywanych ze środków zagranicznych,

  4. prowadzenie dokumentacji płacowej, naliczanie wynagrodzeń i należnych obciążeń, w tym umowy - zlecenia / o dzieło,

  5. współdziałanie z bankami, instytucjami skarbowymi i ubezpieczeniowymi,

  6. przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,

  7. obsługa finansowo – księgowa funduszu świadczeń socjalnych,

  8. prowadzenie analitycznych urządzeń księgowych,

  9. sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych z zakresu prowadzonej ewidencji finansowo- księgowej

  10. przekazywanie do Ministerstwa Finansów scentralizowanej informacji w zakresie ewidencji zakupu i sprzedaży podatku od towarów i usług w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, w tym sporządzanie zbiorczego Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmującego informacje z jednostek organizacyjnych.

metryczka


Wytworzył: Małogrzata Gołębiewska (31 lipca 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (31 lipca 2019, 11:19:03)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1448