Wicestarosta Lipnowski

Wicestarosta Lipnowski - Maria Kulig Zdjęcie

Wicestarosta sprawuje nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. 

Do zadań Wicestarosty należy w szczególności: 
 • w uzgodnieniu ze Starostą ustala strategie wykonywania zadań powierzonych komórką organizacyjnym, 
 • dokonuje oceny stopnia i prawidłowości wykonywania zadań powierzonych komórką organizacyjnym, 
 • koordynuje współprace pomiędzy komórkami organizacyjnymi, 
 • składa oświadczenia woli w granicach udzielonych pełnomocników i upoważnień, 
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wicestarosty przez przepisy prawa, uchwały Rady, Zarządu oraz postanowienia Regulaminu. 
 
Wicestarosta bezpośrednio nadzoruje wykonywania zadań przez: 
 • Wydział Komunikacji i Transportu, 
 • Wydział Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki, 
 • Wydział Architektury i Budownictwa, 
 • Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
 • Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
 
Wicestarosta wykonuje obowiązki Starosty w czasie, gdy Starosta nie może pełnić obowiązków służbowych. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Starosty.
 
Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno
tel./fax: (54) 30 66 wew. 148
e-mail: wicestarosta@lipnowski.powiat.pl


metryczka


Wytworzył: Dariusz Baranowski (13 lutego 2019)
Opublikował: Dariusz Baranowski (13 lutego 2019, 12:49:14)

Ostatnia zmiana: Marta Górzyńska (26 listopada 2020, 14:31:20)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2937