Zarządzenie Nr 31/2012 Starosty Lipnowskiego Z dnia 9 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr 31/2012

Starosty Lipnowskiego

Z dnia 9 maja 2012 r.


w sprawie: przyjęcia Regulaminu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Lipnie


Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. w 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; w 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1592 tekst jedn. ze zm.: w 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, w 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568, w 2004 r. Dz. U. 2004. 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, w 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218, w 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, w 2009 r. Dz. U. Nr 92, poz. 753, Dz. U. Nr 157, poz. 1241; w 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142, Dz. U. Nr 28, poz. 146, Dz. U. Nr 106, poz. 675, Dz. U. Nr 40, poz. 230; w 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887)


Zarządzam, co następuje:


§1. Wprowadzić do realizacji Regulamin kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Lipnie
w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszego Zarządzenia

§2. Uchylić Zarządzenie Nr 36/2010 Starosty Lipnowskiego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Lipnie zmienione Zarządzeniem Nr 8/2011 Starosty Lipnowskiego z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Lipnie

§3. Uchylić Zarządzenie Nr 34/2011 Starosty Lipnowskiego z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia systemu zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Lipnie

§4. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Powiatu

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisaniaRegulamn kontroli zarządczej (105kB) word


metryczka


Wytworzył: Starosta Lipnowski (14 stycznia 2013)
Opublikował: Jan Garbarczyk (14 stycznia 2013, 08:00:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1853