Protokół Nr 65/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 03 września 2012r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10:30 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 29 sierpnia 2012r.


Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze celem dzisiejszego posiedzenia jest dokończenie tematu z poprzedniego Zarządu w kwestii sprawy poruszonej przez Referat gospodarczo- administracyjny i zamówień publicznych w Lipnie odnośnie zlecenia wykonania ekspertyzy dotyczącej stwierdzenia zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową oraz sztuką budowlaną w kontekście posiadanej dokumentacji dot. wykonania izolacji termicznej i pokrycia dachu w przychodni specjalistycznej przy ul. Nieszawskiej 6 w Lipnie. Zaznaczył, ze powyższe roboty związane są z realizacją inwestycji pn. ,Roboty budowlane w budynku szpitala przy ul. Nieszawskiej 6 w Lipnie”.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, ze konieczność wykonania niezależnej ekspertyzy wynika z faktu zgromadzenia materiału dowodowego w razie ewentualnej konfrontacji z wykonawcą inwestycji ,,Roboty budowlana w budynku szpitala przy ul. Nieszawskiej 6 w Lipnie”. Dodał, ze zdaniem służb powiatowych i tych związanych ze Spółką Szpital Lipno izolacja termiczna i pokrycie dachu w przychodni specjalistycznej przy ul. Nieszawskiej 6 w znaczący sposób odbiegają od dokumentacji projektowej i sztuki budowlanej powodując przeciekanie i zalewanie pomieszczeń w przychodni. Dodał, ze koszt takiej ekspertyzy waha się pomiędzy 1 a 5 tys. zł, ale konkretnie w przypadku tego typu ekspertyzy wyniesienie szacunkowo około 2 a 3 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie ekspertyzy dot. stwierdzenia zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną w kontekście posiadanej dokumentacji dot. wykonania izolacji termicznej i pokrycia dachu w przychodni specjalistycznej przy ul. Nieszawskiej 6 w Lipnie w związku z realizowaną inwestycją pn. ,Roboty budowlane w budynku szpitala przy ul. Nieszawskiej 6 w Lipnie”.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 03 września 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (3 września 2012)
Opublikował: Jan Garbarczyk (11 października 2012, 07:41:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1023