Wicestarosta Lipnowski Piotr Wojciechowski


WICESTAROSTA LIPNOWSKI - PIOTR WOJCIECHOWSKI

Piotr Wojciechowski - Wicestarosta
Piotr Wojciechowski - Wicestarosta 

Do zadań wicestarosty i pozostałych członków zarządu należy sprawowanie nadzoru nad działalnością wydziałów i komórek organizacyjnych Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. Odrębnym zarządzeniem Starosty może zostać określony wewnętrzny podział zadań pomiędzy członków Zarządu w zakresie sprawowania nadzoru.

Wicestarosta, w przypadku nieobecności starosty, zwołuje posiedzenia zarządu powiatu oraz przejmuje inne kompetencje starosty, należące do jego właściwości jako przewodniczącego zarządu.

 

 

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10 b
87 - 600 Lipno
tel. (054) 287 20 39 wew. 48 lub 31

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Linkowski (26 stycznia 2007)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (26 stycznia 2007, 09:12:14)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (12 lutego 2019, 07:45:09)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13250