2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę – Państwu Krystynie, Piotrowi i Rafałowi Nierychlewskim

Lipno, dnia 8 września 2005 rok

ArB- 7351-369/05INFORMACJANa podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zmiany z 2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; M.P. z 2002r. Nr 49, poz. 715; z 2002r. Dz. U. Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz. 984; Nr 233, poz. 1957, z 2003r. Dz. U. Nr 190, poz. 1865, z 2005 Dz.U.Nr 113, poz.954;)STAROSTA LIPNOWSKIpodaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczona została decyzja nr ArB-7351-369/05 z dnia 7 września 2005 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę – Państwu Krystynie, Piotrowi i Rafałowi Nierychlewskim - pn:

Budowa kurnika o symbolu WB-4729/1 na 20 000 sztuk kur niosek ( 80 DJP ) metodą chowu bezściółkowego, na terenie zabudowy zagrodowej w miejscowości Okrąg gm. Lipno, działka nr 174/3 ( obręb ewid. Okrąg gm. Lipno)


Otrzymują :

  1. Państwo Piotr, Krystyna i Rafał Nierychlewscy .

  2. Sołtys sołectwa Okrąg - celem wywieszenia w miejscu zwyczajowo przyjętym*

  3. Wójt Gminy Lipno – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu*

  4. Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/m – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń*

  5. A/a( tablica ogłoszeń + strona internetowa Starostwa ) EW


metryczka


Wytworzył: Robert Kapuściński (8 września 2005)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (14 września 2005, 12:22:27)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:52:32)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3042