2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Inwestorowi - Panu Bronisławowi Jaromirskiemu zamieszkałemu Plac Wolności 3/4, 87-800 Włocławek

 

Lipno, dnia 8 listopada 2004r.


ArB- 7351-325/04I N F O R M A C J A


Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zmiany z 2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; M.P. z 2002r. Nr 49, poz. 715; z 2002r. Dz. U. Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz. 984; Nr 233, poz. 1957, z 2003r. Dz. U. Nr 190, poz. 1865)STAROSTA LIPNOWSKI


podaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczona została decyzja nr ArB-7351-325/04 z dnia 8 listopada 2004r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Inwestorowi - Panu Bronisławowi Jaromirskiemu zamieszkałemu Plac Wolności 3/4, 87-800 Włocławek - pn:

adaptację budynków gospodarczych na magazyn żywca, ubój sanitarny i pomieszczenia socjalne, myjnię samochodów dostarczających żywiec oraz istniejącej kotłowni na kotłownię miałową, budowę myjni samochodów czystych do ekspedycji uboju, niecek samochodowych, parkingów dla samochodów dostawczych i dobudowę wiaty od strony północnej na terenie działki Nr 241/9 w miejscowości Piaseczno, gm. Wielgie.metryczka


Wytworzył: Robert Kapuściński (8 listopada 2004)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (17 listopada 2004, 08:41:38)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:34:23)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2571