Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - stanowisko Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starosta Lipnowski

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE

UL. SIERAKOWSKIEGO 10 B, 87-600 LIPNO


stanowisko Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

(nazwa stanowiska pracy)


 1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa

 2. doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat pracy w Starostwie Powiatowym lub w innym urzędzie na stanowisku związanym z działalnością Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 3. znajomość przepisów prawa związanych z realizacją zadań Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


 1. Wymagania dodatkowe:
  Predyspozycje osobowościowe: umiejętność analizy i poprawnego wnioskowania, odporność na stres, komunikatywność, zdolności organizacyjne, samodzielność, odpowiedzialność.


 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Zadania główne:

 1. Przestrzeganie przepisów prawa.

 2. Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady, Zarządu i Komisji Rady.

 3. Dbanie o wykonywanie zadań publicznych z uwzględnieniem interesów Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych.

 4. Organizowanie pracy w Wydziale.


Zadania pomocnicze:

 1. Opracowywanie propozycji do projektów programów gospodarczych, planów dochodu budżetu Powiatu, środków finansowych i rzeczowych na realizację zadań objętych zakresem działania Wydziału.

 2. Dokonywanie oceny pracy podległych pracowników.

 3. Ustalanie na piśmie zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Wydziału.

 4. Wykonywanie innych zleconych przez Starostę zadań związanych z ustalonym zakresem obowiązków.


 1. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. dyplom ukończenia studiów wyższych

 4. kwestionariusz osobowy

 5. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

 6. Oświadczenie o braku pokrewieństwa z pracownikami Starostwa Powiatowego w Lipnie zatrudnionymi w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie, pocztą elektroniczną na adres: starosta@lipnowski.powiat.pl (w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 b, 87-600 Lipno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ”.

Wniosek należy złożyć do dnia 24 stycznia 2007 roku. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data nadania w urzędzie pocztowym).

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipnie (www.bip.lipnowski.powiat.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Sierakowskiego 10B i ul. Mickiewicza 58 w Lipnie. Lista osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu ukaże się w www.bip.lipnowski.powiat.pl i na tablicach w dniu 25 stycznia 2007 roku. Test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w dniu 26 stycznia 2007 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.”).


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - Plik do pobrania (23kB) word

 

LISTA KANDYDATÓW, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE (205kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Starosta Lipnowski (10 stycznia 2007)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (10 stycznia 2007, 10:44:05)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (15 marca 2007, 09:40:09)
Zmieniono: Przeniesienie informacji do archiwum ogłoszeń

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3366