Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. opieki zdrowotnej

Starosta Lipnowski

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE

UL. SIERAKOWSKIEGO 10 B, 87-600 LIPNO

stanowisko ds. opieki zdrowotnej

(nazwa stanowiska pracy)


 1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe

 2. doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata stażu pracy w Starostwie Powiatowym na stanowisku związanym z opieką zdrowotną lub co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku związanym z opieką zdrowotną w innym podmiocie zajmującym się problematyką służby zdrowia

 3. znajomość przepisów dotyczących opieki zdrowotnej i postępowania administracyjnego


 1. Wymagania dodatkowe:

Predyspozycje osobowościowe: umiejętność analizy i poprawnego wnioskowania, odporność na stres, komunikatywność, zdolności organizacyjne, samodzielność, odpowiedzialność.


 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Zadania główne:

 1. prowadzenie rejestru i przygotowywanie dokumentów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

 2. nadzorowanie gospodarki finansowej zakładu opieki zdrowotnej,

 3. wgląd do danych gromadzonych w rejestrach usług medycznych.Zadania pomocnicze:

 1. wykonywanie innych zadań zleconych przez Naczelnika


 1. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. dyplom ukończenia studiów wyższych

 4. kwestionariusz osobowy

 5. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie, pocztą elektroniczną na adres: starosta@lipnowski.powiat.pl (w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 b, 87-600 Lipno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. opieki zdrowotnej ”.

Wniosek należy złożyć do dnia 23 stycznia 2007 roku. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data nadania w urzędzie pocztowym).

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipnie (www.bip.lipnowski.powiat.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Sierakowskiego 10B i ul. Mickiewicza 58 w Lipnie. Lista osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu ukaże się w www.bip.lipnowski.powiat.pl i na tablicach w dniu 24 stycznia 2007 roku. Test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w dniu 25 stycznia 2007 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.”).

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - Plik do pobrania (23kB) word

 

LISTA KANDYDATÓW, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE (228kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Starosta Lipnowski (9 stycznia 2007)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (9 stycznia 2007, 15:39:01)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (15 marca 2007, 09:39:09)
Zmieniono: Przeniesiono do archiwum ogłoszeń

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2698