wykaz spraw

 

WYKAZ  SPRAW

 

1.Wszelka korespondencja wpływająca do Domu i wychodząca z Domu podlega

   szczegółowej rejestracji.

2.Dyrektor podpisuje wszystkie pisma wychodzące na zewnątrz Domu

3.Pisma i inne dokumenty przedłożone dyrektorowi do podpisu – przeglądane są

   i parafowane przez  pracownika  merytorycznie odpowiedzialnego w Domu za                             

   realizację danych zadań.

 

Dom prowadzi następujące rejestry:

-         Rejestr skarg i wniosków

-         Książka kontroli zewnętrznych

 

 

metryczka


Wytworzył: Zielińska (7 lipca 2003)
Opublikował: Marzanna Zielińska (7 lipca 2003, 10:41:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5772