Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu

NIP

DECYZJA W SPRAWIE NADANIA NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ DLA POWIATU LIPNOWSKIEGO (75kB) pdf


REGON

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (141kB) pdf
Uchwała nr 26/K/2016 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 04.11.2016 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego
Plik do pobrania (2226kB) pdf


Uchwała Nr 2/S/2016 Składu Orzekającego nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2016r.
Plik do pobrania (1892kB) pdf


Uchwała Nr 2/Kd/2016 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11.01.2016r.
Plik do pobrania (604kB) pdf

Uchwała Nr 4/WPF/2015 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 07.12.2015r.
Plik do pobrania (1242kB) pdf

Uchwała Nr 4/P/2015 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7.12.2015r.
Plik do pobrania (1355kB) pdf

Uchwała Nr 25/K/2015 RIO w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego.
Uchwała nr 25K2015 RIO.pdf (786kB) pdf

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Lipnowskiego
Plik do pobrania (2147kB) pdf


Opinia RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lipnowskiego
Uchwała RIO Nr 4/WPF/2014 (2607kB) pdf


Opinia RIO w postaci Uchwały Nr 70/K/2014 w sprawie:
 wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Treść opini oraz uzasadnienie - plik do pobrania (1441kB) pdf

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu 2013
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu 2013 (955kB) pdf

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Lipnowskiego
Uchwała RIO (1971kB) pdf

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale
budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok.
Uchwała RIO (1867kB) pdf

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok.
Uchwała RIO (2753kB) pdf

Opinia Rio o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lipnowskiego
Uchwała RIO (2021kB) pdf

Opinia Rio o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok.
Uchwała RIO (1933kB) pdf

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długo Powiatu Lipnowskiego


Uchwała RIO (1122kB) pdf

Opinia RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lipnowskiego

Uchwała RIO (1414kB) pdf

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2013 rok

Uchwała RIO (1259kB) pdf

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok

Uchwała RIO (2202kB) pdf

Opinia RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Uchwała RIO (900kB) pdf

Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu na 2012 rok

Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania w wykonania budżetu powiatu za 2010 rok

Uchwała RIO (765kB) pdf

Sytuacja finansowa Powiatu Lipnowskiego


Sytuacja finansowa Powiatu Lipnowskiego (169kB) pdf

Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Uchwała RIO (314kB) pdf

Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Lipnowskiego

Uchwała RIO (2261kB) pdf


Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu na 2011 rok

Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011 - 2025 (1801kB) pdf

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej (1492kB) pdf


Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Powiat Lipnowski w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym

Dot. kredytu 3.350.000 zł (1660kB) pdf

2.600.000 zł (554kB) pdf

2.570.000 (557kB) pdf


Plan Budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010.Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Lipnowskiego na lata 2010 - 2013 (56kB) pdf

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne (56kB) pdf


x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x


Sprawozdanie z wykonania budżetu z minionych kwartałów roku: 2014


Odnośnik do budżetu 2014.


Sprawozdanie z wykonania budżetu z minionych kwartałów roku: 2013


Rb - N - I kwartał (702kB) pdf

Rb - Z - I kwartał (770kB) pdf

Rb - NDS - I kwartał (658kB) pdf


Sprawozdanie z wykonania budżetu z minionych kwartałów roku: 2012

Rb - N - I kwartał (199kB) pdf

Rb - N - II kwartał (237kB) pdf

Rb - N - III kwartał (228kB) pdf

Rb - N - IV kwartał (232kB) pdf

Rb - UN - IV kwartał (115kB) pdf


Rb - Z - I kwartał (283kB) pdf

Rb - Z - II kwartał (300kB) pdf

Rb - Z - III kwartał (295kB) pdf

Rb - Z - IV kwartał (271kB) pdf

Rb - UZ - IV kwartał (320kB) pdf


Rb - NDS - I kwartał (242kB) pdf

Rb - NDS - II kwartał (225kB) pdf

Rb - NDS - III kwartał (206kB) pdf

Rb - NDS - IV kwartał (203kB) pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu z minionych kwartałów roku: 2011.

Rb - N - I kwartał (2125kB) pdf

Rb - N - II kwartał (2163kB) pdf

Rb - N - III kwartał (2101kB) pdf

Rb - N - IV kwartał (1147kB) pdf

Rb - Z - I kwartał (2328kB) pdf

Rb - Z - II kwartał (2388kB) pdf

Rb - Z - III kwartał (2286kB) pdf

Rb - Z - IV kwartał (1460kB) pdf

Rb - NDS - I kwartał (1688kB) pdf

Rb - NDS - II kwartał (1775kB) pdf

Rb - NDS - III kwartał (1926kB) pdf

Rb - NDS - IV kwartał (764kB) pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu z minionych kwartałów roku: 2010.

Rb - N - I kwartał (316kB) pdf

Rb - N - II kwartał (834kB) pdf

Rb - N - III kwartał (830kB) pdf

Rb - N - IV kwartał (2135kB) pdf

Rb - Z I (543kB) pdf

Rb - Z - II kwartał (930kB) pdf

Rb - Z - III kwartał (935kB) pdf

Rb - Z - IV (2558kB) pdf

Rb - NDS - 1 (282kB) pdf

Rb - NDS - 2 (286kB) pdf

Rb - NDS - 3 (283kB) pdf

Rb - NDS - IV kwartał (166kB) pdf


Sprawozdanie z wykonania budżetu z ROKU 2009:
Rb-NDS-1 (611kB) pdf

Rb-NDS-2 (629kB) pdf

Rb - NDS - 3 (295kB) pdf

Rb - NDS - 4 (287kB) pdf


Rb - N - I (269kB) pdf

Rb - N - II (281kB) pdf

Rb - N - III (281kB) pdf

Rb - N - IV (270kB) pdf

Sprawodanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r (4566kB) pdf

Rb - Z - I (427kB) pdf

Rb - Z - II (424kB) pdf

Rb - Z III (659kB) pdf

Rb - Z - IV (2558kB) pdfOcena wykonana przez Narodowy Fundusz Zdrowia na zlecenie Ministra Zdrowia na zasadach i warunkach ustalonych w umowie z Ministrem Zdrowia i Bankiem Gospodarstwa Krajowego w związku z programem "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia".


Treść opinii (1003kB) pdf


Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu na 2010 rok


Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego. (232kB) pdf

Załącznik nr 1 (48kB) pdf

Załącznik nr 2 (87kB) pdf

Załącznik nr 2a (84kB) pdf

Załącznik nr 3 (188kB) pdf

Załącznik nr 4 (53kB) pdf

Załącznik nr 4a (61kB) pdf

Załącznik nr 5 (83kB) pdf

Załącznik nr 6 (74kB) pdf

Załącznik nr 7 (65kB) pdf

Załącznik nr 8 (55kB) pdf

Załącznik nr 8a (48kB) pdf

Załącznik nr 8b (52kB) pdf

Załącznik nr 9 (41kB) pdf

Załącznik nr 10 (49kB) pdf

Załącznik nr 11 (54kB) pdf

Załącznik nr 12 (48kB) pdf

Załącznik nr 13 (53kB) pdf

Załącznik nr 14 (90kB) pdf


Opinia RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy długu, przedstawionej przez Zarząd Powiatu w Lipnie w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok (308kB) pdf


Opinia RIO z wykonania budżetu za 2008 r (862kB) pdf


Opinia RIO z wykonania budżetu za 2007 r (931kB) pdf


Prognoza długu publicznego (344kB) pdf


Prognoza długu publicznego 2009-2010 (192kB) pdf


Sprawozdanie z wykonania budżetu z lat 2007 - 2008:


Rb-NDS-2007 (241kB) pdf


Rb-Z-2007 (675kB) pdf


Rb-N-2007 (520kB) pdf


Rb-NDS-2008 I (278kB) pdf


Rb-NDS-2008 II (273kB) pdf

Rb-NDS-2008 III (293kB) pdf


Rb-NDS-2008 (1150kB) pdf


Rb - Z I (391kB) pdf

Rb - Z II (397kB) pdf

Rb - Z III (385kB) pdf

Rb-Z-2008 (378kB) pdf


Rb_N_2008 I (285kB) pdf

Rb - N - II (262kB) pdf

Rb - N - III (287kB) pdf

Rb-N-2008 (402kB) pdf


Sprawozdania  Rb 27 s - Rb 28 s:


2007:


Rb - 27s - Rb - 28 s (2574kB) pdf

Rb - 27s - Rb - 28 s (2314kB) pdf


2008:


Rb 27-S I (347kB) pdf

Rb 27-s II (346kB) pdf

Rb 27-s III (371kB) pdf

Rb 28-s I (421kB) pdf

Rb 28-s II (423kB) pdf

Rb 28-s III (449kB) pdf

Rb - 27s - Rb - 28 s (4095kB) pdf

2009:


Rb 27 - s I (391kB) pdf

Rb 27-s II (386kB) pdf

Rb 27-s III (391kB) pdf

Rb 28-s I (467kB) pdf

Rb 28-s II (459kB) pdf

Rb 28-s III (447kB) pdf


Rb - 27s - Rb - 28 s (1150kB) pdf


2010


Rb 27-s I (380kB) pdf


Rb 27-s II (390kB) pdf


Rb 27-s III (383kB) pdf


Rb 27 - s IV (1257kB) pdf


Rb 28-s I (392kB) pdf


Rb 28-s II (409kB) pdf


Rb 28-s III (392kB) pdf


Rb 28 - s IV (2147kB) pdf


2011

Rb 27 - s I (653kB) pdf

Rb 27 - s II (6927kB) pdf

Rb 27 - s III (774kB) pdf

Rb - 27s - IV (5777kB) pdf

Zbiorcze (1331kB) pdf
Rb 28 - s I (1595kB) pdf

Rb 28 - s II (1532kB) pdf

Rb 28 - s III (1754kB) pdf


Rb - 28s - IV (6018kB) pdf

Zbiorcze (1198kB) pdf

2012


Rb 27S - I kwartał (1186kB) pdf

Rb 27S - II kwartał (1594kB) pdf

Rb 27S - III kwartał (1692kB) pdf

Rb 27 - s IV (1738kB) pdf


Rb 28S - I kwartał (4115kB) pdf

Rb 28S - II kwartał (4171kB) pdf

Rb 28S - III kwartał (4371kB) pdf


Rb 28 - s IV (4350kB) pdf

2013


Rb 27-S I (4574kB) pdf

Rb 28-S I (4707kB) pdf

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2007:


Część I (3086kB) pdf

Część II (3507kB) pdf

Część III (2532kB) pdf

Część IV (1936kB) pdf

Część V (2936kB) pdf

Część VI (3411kB) pdf

Część VII (167kB) pdf


Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2008:

Część I (2865kB) pdf

Część II (3325kB) pdf

Część III (3821kB) pdf

Część IV (2686kB) pdf

Część V (2435kB) pdf

Część VI (1751kB) pdf

Część VII (2467kB) pdf

Część VIII (2955kB) pdf

Część IX (3309kB) pdf

Część X (3345kB) pdf

Część XI (3135kB) pdf

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2009:

Część I (286kB) pdf

Część II (407kB) pdf

Część III (145kB) pdf

Część IV (74kB) pdf

Część V (412kB) pdf


Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Powiat Lipnowski w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym

Dot. kwoty 2.350.000 zł (559kB) pdf

Dot kwoty 4.463.000 zł (3691kB) pdf

Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu na 2009 rok

Uchwała 200/2008 SO Nr 8 RIO w Bydgoszczy z dnia 08.12.2008r.w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Zarząd Powiatu w Lipnie w projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2009 rok (335kB) pdf

Uchwała 203/2008 SO Nr 8 RIO w Bydgoszczy z dnia 08.12.2008r.w sprawie wyrażenia o opinii o przedłożonym projekcie budżetu powiatu lipnowskiego na 2009 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozie łącznej kwoty (617kB) pdf

Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu na 2008 rok

Uchwała nr 238_2007 SO Nr 8 RIO w sprawie wyrażenia opini o przedłożonym projekcie budżetu na 2008 r. wraz z objaśnieniami i inormacją o stanie mienia komunalnego oraz prognocie łącznej kwoty długu. (311kB) pdf

Uchwała nr 239_2007 SO Nr 8 RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, przedstawionego przez Zarząd Powiatu w Lipnie w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2008 r. oraz o prawidłowości ... (158kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Regionalna Izba Obrachunkowa (24 grudnia 2007)
Opublikował: Jaromir Piotrkiewicz (24 grudnia 2007, 14:39:51)

Ostatnia zmiana: Jan Garbarczyk (25 listopada 2016, 10:57:50)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18955