Umocowanie prawne jednostek

na przykładzie Ustawy o samotrządzie powiatowym:

Art. 33 Ustawy o samotrządzie powiatowym mówi, że Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

zaś Art. 33a.  2. Ustawy o samotrządzie powiatowym  : Jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży może tworzyć, przekształcać i likwidować wojewoda, na wniosek starosty, zaopiniowany przez właściwego kierownika zespolonej służby, inspekcji lub straży wojewódzkiej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

aż w końcu

Art. 33b. Ustawy o samotrządzie powiatowym określa, iż powiatową administrację zespoloną stanowią:

 1)  starostwo powiatowe,

 2)  powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu,

 3)  jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

metryczka


Wytworzył: Jaromir Piotrkiewicz (29 czerwca 2003)
Opublikował: Jaromir Piotrkiewicz (29 czerwca 2003, 22:10:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 14069