UZYSKANIE WTÓRNIKA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO LUB LICENCJI NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY LUB WTÓRNIKA WYPISU Z TYCH DOKUMENTÓW.


WYMAGANE DOKUMENTY

Wtórnik licencji:

Załączniki:

 • dowód wpłaty za wydanie wtórnika dokumentu,

 • dodatkowo - w przypadku utraty zezwolenia lub licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - dokument potwierdzający okoliczności utraty zezwolenia lub licencji.

 • MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY  
  Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno
  Wydział Komunikacji i Transportu
  Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 30 66 wew. 141
  Sprawy prowadzą – Iwona Śmigielska, Paweł Szlągiewicz
  Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

  Adres e-mail: 
  komunikacja@lipnowski.powiat.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadkach sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie wtórnika zezwolenia/licencji / wypisu z zezwolenia/licencji.

OPŁATY 

Opłata za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy: 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia/ licencji; w innych przypadkach utraty licencji: 25 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia/licencji.

opłata za wydanie wtórnika wypisu z zezwolenia lub z licencji: 1% opłaty jak za udzielenie tych dokumentów.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Lipnie (parter) lub na konto:
nazwa odbiorcy
Starostwo Powiatowe w Lipnie  Bank Spółdzielczy w Lipnie. Rachunek bankowy nr 50 9542 0008 2012 0021 0513 0001 

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lipno lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Lipno
ul. Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno
konto
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 r. poz. 916)

metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (23 września 2015)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (23 września 2015, 14:28:37)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Marta Górzyńska (26 listopada 2020, 13:32:40)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1063