Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu w Lipnie  >  2004

Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie z 2004 roku

Uchwały z roku 2019 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2018 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2017 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2016 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2015 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2014 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2013 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2012 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2011 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2010 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2009 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2008 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2007 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2006 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2005 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2004 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2003 Zarządu Powiatu w Lipnie

Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 90) starsze uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie »Uchwała nr 90/2004 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 31 grudnia 2004


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok

Uchwała nr 89/2004 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 20 grudnia 2004


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok

Uchwała nr 88/2004 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 grudnia 2004


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok

Uchwała nr 87/2004 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 24 listopada 2004


w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

Uchwała nr 86/2004 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 24 listopada 2004


w sprawie: użyczenia ambulansu wypadkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Uchwała nr 85/2004 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 24 listopada 2004


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok.

Uchwała nr 84/2004 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 9 listopada 2004


w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok

Uchwała nr 83/2004 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 9 listopada 2004


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok

Uchwała nr 82/2004 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27 października 2004


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok

Uchwała nr 81/2004 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27 października 2004


w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem majątku Powiatu znajdującego się w zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie.

Uchwała nr 80/2004 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 19 października 2004


w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia ruchomego powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół w Skępem

Uchwała nr 79/2004 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 19 października 2004


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok.

Uchwała nr 78/2004 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 19 października 2004


w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kikół” oraz projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kikół”

Uchwała nr 77/2004 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 19 października 2004


W sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 -2011” oraz projektu „Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011” dla Gminy Chrostkowo

Uchwała nr 76/2004 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 19 października 2004


w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: zmianie konstrukcji dachu z jednospadowego na dwuspadowy wraz z podwyższeniem na budynku gospodarczym w zabudowie zagrodowej na działce o nr ewidencyjnym 216 położonej w miejscowości Janiszewo 16, gmina Chrostkowo

Uchwała nr 75/2004 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 6 października 2004


w sprawie: zatrudnienia Pana Jerzego Szyjkowskiego na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Uchwała nr 74/2004 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 6 października 2004


w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie wolnostojącego budynku inwentarskiego do hodowli 1.400 szt. gęsi reprodukcyjnych metodą ściółkową w zabudowie zagrodowej położonej na działce Nr 122/1 w obrębie ewidencyjnym Rumunki Głodowskie, gm. Lipno, budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną: przyłącza energetycznego i wodociągowego oraz zbiornika szczelnego na nieczystości płynne – szamba, położonego na działce Nr 265/14 w obrębie ewidencyjnym Lipno Wieś II, gm. Lipno, budowie zbiornika na gnojowicę o pojemności 300,00 m3 i płyty gnojowej o pow. ok. 150,00 m2 w zabudowie zagrodowej na działce Nr 183 w obrębie ewidencyjnym Trzebiegoszcz, gm. Lipno, budowie punktu tankowania pojazdów mechanicznych na gaz propan- butan LPG, obejmującego instalację gazu płynnego 2 zbiorniki o poj. do 5.000 l każdy, budowę obiektu handlowo- usługowego wraz z przyłączami infrastruktury technicznej i szambem ekologicznym oraz zjazdu do drogi powiatowej na działkach: Nr 294/6, 294/1 i 293 (droga powiatowa) położonych w obrębie ewidencyjnym Łochocin, gm. Lipno, budowie przyłącza energetycznego kablowego niskiego napięcia, budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej, położonego na działce Nr 88 wraz z działką Nr 109 (droga gminna) i działka Nr 533 (droga) oraz z działką 538/7(lokalizacja słupa energetycznego) w obrębie ewidencyjnym Sarnowo, gmina Skępe, budowie budynku mieszkalnego wraz z garażem na działce Nr 467/12 przy drodze gminnej – działka Nr 409, obręb Żagno, gmina Skępe.

Uchwała nr 73/2004 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 6 października 2004


w sprawie: powołania Zespołu Doradczego do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie określającej kierunek restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Uchwała nr 72/2004 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 21 września 2004


w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie drugiego budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej na działce o nr ewidencyjnym 42 położonej we wsi Ciełuchowo, zmianie użytkowania budynku inwentarskiego na motel w zabudowie zagrodowej na działce o nr ewidencyjnym 268 położonej we wsi Wola 49, podziale nieruchomości zabudowanej w celu wydzielenia działki o pow. ok. 0,20 ha z istniejącym budynkiem mieszkalnym i gospodarczym z gruntu działki Nr 688, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzyń n/W, budowie poddasza mieszkalnego oraz wykonaniu nowej konstrukcji dachowej i pokryciu dachu na istniejącym budynku mieszkalnym położonym na działce nr 1558 w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Dobrzyń n/W, budowie budynku punktu aptecznego oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych położonego na działce Nr 226 i Nr 43/1 w obrębie ewidencyjnym Grochowalsk, gm. Dobrzyń n/W, zmianie użytkowania gruntów rolnych w celu zalesienia części działki Nr 15/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Zbyszewo, gm. Dobrzyń n/W, rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego i budowie budynku gospodarczo- garażowego położonego na działce Nr 4/1 w obrębie ewidencyjnym Tulibowo, gm. Dobrzyń n/W.

Uchwała nr 71/2004 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 września 2004


w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie zakładu produkcji kabin i urządzeń okrętowych na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 74/3 położonej w miejscowości Konotopie; zmianie sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na lokal biurowy, na działce oznaczonej nr 992/11 położonej w Lipnie, przy ul. Wojska Polskiego, budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, na działkach oznaczonych nr 372/15, 372/16, 373/8, 373/9, 373/10, 373/11, 442/7, 442/13, 442/14, 442/15 położonych w Lipnie, przy ul. Sierakowskiego, rozbudowie i modernizacji istniejącego obiektu z przeznaczeniem na pawilon handlowo- usługowy z mieszkaniem służbowym na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lipna geodezyjnym numerem: nr 626/3 obręb nr 1 arkusz nr 2, położonej w Lipnie przy ul. Wojska Polskiego.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 90) starsze uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij