Uchwała nr XII/78/2003Rady Powiatu w Lipniez dnia 30 grudnia 2003w sprawie: rozszerzenia składu osobowego Zarządu Powiatu w Lipnie.Na podstawie art.27 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568/ oraz § 52 ust.2 Statutu Powiatu Lipnowskiego / Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2002r. Nr 43 poz. 811; Nr 124, poz. 2496; Nr 103, poz. 1486 z 2003r./

Uchwała nr XII/78/2003
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2003


w sprawie: rozszerzenia składu osobowego Zarządu Powiatu w Lipnie.

Na podstawie art.27 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568/ oraz § 52 ust.2 Statutu Powiatu Lipnowskiego / Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2002r. Nr 43 poz. 811; Nr 124, poz. 2496; Nr 103, poz. 1486 z 2003r./


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:
 

   §. 1.   Stwierdza się, że członkami Zarządu Powiatu w Lipnie wybrani zostali w głosowaniu tajnym:

- Pan Zygmunt Lewandowski

- Pan Waldemar Rumiński

 

   § 2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (17 lutego 2004, 09:19:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3448