Uchwała nr XL/356/2022Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 sierpnia 2022w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Iwonie Krystynie GrubeckiejNa podstawie §2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 84 poz.1476) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/356/2022
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Iwonie Krystynie Grubeckiej

Na podstawie §2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 84 poz.1476) uchwala się, co następuje:


§1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Iwonie Krystynie Grubeckiej.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie i Staroście Lipnowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Pani Iwona Grubecka pochodzi z Lipna. Jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Akademii Bydgoskiej oraz wielu kierunków studiów podyplomowych. Przez kilka lat pełniła funkcję Wicedyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

W ramach pracy dydaktyczno- wychowawczej zaangażowana jest w wiele projektów i programów, m.in. Dzień Przedsiębiorczości czy charytatywne akcje Caritas. Inicjowała zbiórki społeczne na rzecz chorych uczniów i absolwentów ZST w Lipnie. Jest współautorką książek: pt. „Miejsca historyczne, zabytkowe, refleksji, wspomnień i zadumy w Lipnie”, „Materiały źródłowe do dziejów Lipna”, „Lipno- małe miasto wielkich ludzi, a także „Ludwik Wicher. Nauczyciel, dyrektor, publicysta, więzień Dachau. Dokonała również doskonałej redakcji technicznej książki Anny Rudzkiej „Monografia Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w latach 1945-2015” wydanej w październiku 2015 roku w ramach obchodów 70-lecia istnienia szkoły. Monografię opatrzyła także Przedmową dotyczącą początków szkolnictwa w Lipnie. Publikowała również w Piśmie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP „Strażak” przybliżając czytelnikom obozy szkoleniowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, na których od 2002 roku w okresie wakacyjnym pełniła funkcje: wychowawcy, animatora kulturalno- oświatowego młodzieży, a w latach 2009-2012 zastępcy Komendanta Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których uczestniczyły dzieci i młodzież z terenu powiatu lipnowskiego. Prowadziła także Kroniki Obozowe, wyróżnione podczas Ogólnopolskich Konkursów Kronik organizowanych przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego Związku OSP RP. Jej artykuły publikowane są w Gazecie Lipnowskiej i ładzie Bożym, była współredaktorem tygodnika „Antoni”. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej i prowadzi jego fanpage. Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej otrzymało Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii KULTURA. Nagroda została przyznana za tłumaczenie i publikację ,,Księgi pamięci Lipna, Skępego, Lubicza, Kikoła i okolic”. Towarzystwo przez wiele lat podejmowało działania mające na celu przetłumaczenie na język polski i wydanie księgi pt. "Izkor Lipno – księga pamięci gminy żydowskiej w Lipnie". To dzieło oryginalnie opublikowane zostało w 1988 roku w Tel Awiwie w języku jidysz i hebrajskim przez byłych mieszkańców Lipna i okolic. Organizacja nie tylko przetłumaczyła i opublikowała książkę, ale odnalazła potomków rodzin żydowskich z terenów lipnowskich i zorganizowała spotkanie z ich udziałem w Lipnie.

Wobec powyższego nadanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Iwonie Grubeckiej jest uzasadnione.Wykaz imienny (15kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (26 września 2022, 11:29:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103