Uchwała nr XXXII/267/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 30 listopada 2021w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/238/2021 Rady Powiatu z dnia 3 września 2021r. w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na 2021r.Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm. z 2021 r. poz. poz. 1038, 1834) art. 219 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. z 2021 r. poz. 1535, 1773), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXII/267/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 30 listopada 2021


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/238/2021 Rady Powiatu z dnia 3 września 2021r. w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na 2021r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm. z 2021 r. poz. poz. 1038, 1834) art. 219 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. z 2021 r. poz. 1535, 1773), uchwala się co następuje:


§1. W uchwale Nr XXVIII/238/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 3 września 2021r. w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na 2021r. § 1 otrzymuje brzmienie:

§1. Ustala się na 2021r. stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie, posiadającego status samorządowego zakładu budżetowego, w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Lipnowskiego, w wysokości jednostkowej brutto- 1,1802 zł na 1 wozokilometr.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu w Lipnie przedłożył projekt zmiany Uchwały Rady z dnia 3 września 2021r. Nr. XXVIII/238/2021 w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na 2021r.

Przyjęta w Uchwale Rady stawka jednostkowa, która stanowi podstawę zmiany kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego (art 219 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) ma na uwadze to, że możliwość dotowania świadczenia usług o charakterze publicznym ograniczona jest w art. 15 ust 6 ustawy o finansach publicznych do 50% działalności zakładu.


metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (22 lutego 2022, 10:28:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90