Uchwała nr XXVIII/238/2021RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 3 września 2021w sprawie: ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na 2021r.Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1038), art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVIII/238/2021
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 3 września 2021


w sprawie: ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na 2021r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1038), art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się na 2021r. stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie, posiadającego status samorządowego zakładu budżetowego, w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Lipnowskiego, w wysokości jednostkowej brutto- 1,54 zł na 1 wozokilometr.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE


Zarząd Powiatu w Lipnie przedkłada projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie na 2021r.
W uchwale przyjęto stawkę jednostkową stanowiącą podstawę wyliczenia wysokości dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego, mając na uwadze, że możliwość dotowania wynikająca z ustawy o finansach publicznych ograniczona jest w art. 15 ust 6 tej ustawy do 50% kosztów działalności zakładu.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (29 września 2021, 13:02:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 165