Uchwała nr 283/2020ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 30 grudnia 2020w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panem Andrzejem Wasielewskim Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 283/2020
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 30 grudnia 2020


w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panem Andrzejem Wasielewskim

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:


§1 Z dniem 31 grudnia 2020r. na mocy porozumienia stron rozwiązuje się umowę  o pracę z Panem Andrzejem Wasielewskim- zatrudnionym na stanowisku Dyrektora Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.


§2 Traci moc Uchwała Nr 186/2016 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 29 grudnia 2016r.


§3 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (19 maja 2021, 12:05:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 353