Uchwała nr XI/ 71 /2003Rady Powiatu w Lipniez dnia 15 grudnia 2003w sprawie: zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Powiatu w Lipnie.Na podstawie art.17 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568/ oraz § 44 ust.1 Statutu Powiatu Lipnowskiego / Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2002r. Nr 43 poz. 811; Nr 124, poz. 2496; Nr 103, poz. 1486 z 2003r../

Uchwała nr XI/ 71 /2003
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 15 grudnia 2003


w sprawie: zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Powiatu w Lipnie.

Na podstawie art.17 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568/ oraz § 44 ust.1 Statutu Powiatu Lipnowskiego / Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2002r. Nr 43 poz. 811; Nr 124, poz. 2496; Nr 103, poz. 1486 z 2003r../


 

Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

   § 1.   Dokonać zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Powiatu w Lipnie w ten sposób, że: powołuje do składu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska radną Barbarę Kania w miejsce radnego Zenona Góździa, którego mandat wygasł.

   § 2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

 

Przewodniczący Rady

Marek Baranowski

 

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (29 grudnia 2003, 12:25:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3231