Uchwała nr XXI/184/2020RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 14 grudnia 2020w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/142/2020 z dnia 15 maja 2020 roku, Nr XVII/151/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. , Nr XIX/163/2020 z dnia 2 września 2020 r. oraz Nr XX/171/2020 z dnia 16 października 2020 r. Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 568, poz. 875) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/184/2020
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 14 grudnia 2020


w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/142/2020 z dnia 15 maja 2020 roku, Nr XVII/151/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. , Nr XIX/163/2020 z dnia 2 września 2020 r. oraz Nr XX/171/2020 z dnia 16 października 2020 r.

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 568, poz. 875) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:


§1. Załącznik do Uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/142/2020 z dnia 15 maja 2020 r., Nr XVII/151/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr XIX/163/2020 z dnia 2 września 2020 r. oraz Nr XX/171/2020 z dnia 16 października 2020 r. otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie realizacji zadania ustawowego jakim jest dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych okazało się, że zostaną niewykorzystane środki finansowe, które chcielibyśmy przeznaczyć na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny, gdyż wpłynęła duża ilość wniosków, które nie zostały rozpatrzone ze względu na ich brak.

Załącznik do Uchwały Nr XXI/184/2020 (43kB) word

metryczka


Opublikował: Marta Górzyńska (28 grudnia 2020, 09:11:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 318