Uchwała nr X/79/2019Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 września 2019w sprawie utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Lipnowski Na podstawie art 12 pkt 4 oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511), art. 7 ust 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U z 2018 r, poz 2016 ze zm. z 2018 r. poz. 2435, z 2019 r. poz. 730, poz. 1696), art. 13 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z dnia 16 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123)

Uchwała nr X/79/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 26 września 2019


w sprawie utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Lipnowski

Na podstawie art 12 pkt 4 oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 511), art. 7 ust 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U z 2018 r, poz 2016 ze zm. z 2018 r. poz. 2435, z 2019 r. poz. 730, poz. 1696), art. 13 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z dnia 16 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyznacza się następujące linie komunikacyjne publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu lipnowskiego, dla którego organizatorem od 1 października 2019 roku będzie Powiat Lipnowski:


1. P6 - Rachcin Parcele- Stare Rybitwy- Bobrowniki- Lipno

Opis trasy: Rachcin, Stara Rzeczna, Polichnowo, Bobrowniki, Stare Rybitwy, Bobrownickie Pole, Piaski, Gnojno, Barany, Ignackowo, Krzyżówki, Popowo, Łochocin, Radomice, Białowieżyn, Borek, Lipno


2. P 9 - Lipno- Tłuchowo- Dobrzyń n/W- Lipno

Opis trasy: Lipno, Głodowo Rumunki, Głodowo, Wierzbick, Piątki, Suradowo, Rumunki Jasieńskie, Jasień, Tłuchowo, Kamień Kotowy, Turza Wilcza, Trzcianka, Chalin, Lenie Wielkie, Skaszewo, Dobrzyń nad Wisłą, Strachoń, Zbyszewo, Dyblin, Główczyn, Wylazłowo, Płonczynek, Bętlewo, Wielgie, Nowa Wieś, Szczepanki, Suszewo, Tomaszewo, Kłokock, Rumiankowo, Lipno.


3. P12 – Kikół- Dąbrówka- Sumin- Trzebiegoszcz- Lipno

Opis trasy: Kikół, Lubin, Moszczonne, Zajeziorze, Dąbrówka, Trutowo, Wola, Niedźwiedź, Walentowo, Sumin, Jankowo, Trzebiegoszcz, Lipno


4. P13- Dobrzyń n/W- Krępa- Lipno

Opis trasy:

Krępa, Tulibowo, Glewo, Glewo Mokre, Stróżewo, Dyblin, Szpiegowo, Grochowalsk, Krojczyn, Zaduszniki, Oleszno, Złowody, Gołąbki, Witkowo, Ostrowite, Elzanowo, Kłokock, Rumiankowo, Lipno.


§2. Wykonuje uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Transport publiczny na terenie powiatu lipnowskiego rozwija się dynamicznie. Konieczność wyznaczenia wskazanych linii komunikacyjnych jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. Jest to propozycja skierowana przede wszystkim do mniej zamożnej części społeczeństwa, gdyż z komunikacji korzystają głównie osoby starsze i ucząca się młodzież. Mamy nadzieję, że część mieszkańców zrezygnuje z przejazdów własnym samochodem ze względów ekonomicznych i praktycznych, na rzecz środków komunikacji zbiorowej. Wpłynie to na mniejsze zanieczyszczenie powietrza, ograniczenie hałasu i zmniejszenie uciążliwości w ruchu drogowym. Powiat lipnowski jest powiatem wielu funkcji, w którym życie mieszkańców w głównej mierze koncentruje się na pracy ale jest również dzielone pomiędzy naukę, rozrywkę, sport, wypoczynek, spotkania towarzyskie i kulturalne, należy zatem uznać, iż zapewnienie stałych i regularnych połączeń komunikacyjnych zapewni mieszkańcom powiatu lipnowskiego swobodniejszy dostęp do instytucji kulturalnych, naukowych i usługowych na jego terenie.

Protokół głosowania plik do pobrania (186kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (3 października 2019, 11:00:25)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (23 października 2019, 12:42:46)
Zmieniono: Protokół głosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 130