Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu w Lipnie  >  2019
Uchwały z roku 2020 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2019 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2018 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2017 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2016 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2015 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2014 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2013 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2012 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2011 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2010 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2009 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2008 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2007 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2006 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2005 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2004 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2003 Zarządu Powiatu w Lipnie

Uchwała nr 82/2019
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 31 lipca 2019


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1


W uchwale Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 73 846 094,30 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 70 022 322,22 zł

dochody majątkowe w kwocie - 3 823 772,08 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  73 724 788,44 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 64 629 525,86 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 9 095 262,58 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów z zakresu administracji rządowej
i 6b dotyczący planu zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


1 Zmiany budżetu na 2018 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/24/2019 z dnia 27.02.2019 r., Nr V/36/2019 z dnia 27.03.2019 r., Nr VI/44/ 2019 z dnia, Nr VII/55/2019 z dnia 12.06.2019 r., Nr VIII/63/2019 z dnia 4.07.2019 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/2019 z dnia 28.01.2019 r., Nr 20/2019 z dnia 1.02.2019 r., Nr 22/2019 z dnia 01.03.2019 r., Nr 30/2019 z dnia 18.03.2019 r., Nr 45/2019 z dnia 16.04.2019 r., Nr 71/2019 z dnia 24.06.2019 r., Nr 77/2019 z dnia 10.07.2019 r., Nr 79/2019 z dnia 18.07.2019 r.


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 82/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 4 939,62 i zamkną się kwotą
73 846 094,30.


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 939,62 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 lipca 2019 roku.  1. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 4 939,62 i zamkną się kwotą
73 724 788,44

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 939,62 zł

Zwiększenie wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia
16 lipca 2019 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu w Lipnie
Opublikował: Dariusz Baranowski (16 sierpnia 2019, 08:30:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 173

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij