Uchwała nr 2/2018Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 28 listopada 2018w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 995 ze zm. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432) oraz art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2068, zm z 2018 poz. 12 , poz. 317)

Uchwała nr 2/2018
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 28 listopada 2018


w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 995 ze zm. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432) oraz art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2068, zm z 2018 poz. 12 , poz. 317)


Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Upoważnić Pana Mirosława Grodaszewskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień, należących do kompetencji zarządcy dróg powiatowych, określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.

§ 3. Upoważnienie obowiązuje na okres kadencji 2018-2023.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (10 grudnia 2018, 09:55:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 659