Uchwała nr 411/2018Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 13 listopada 2018w sprawie zmiany Uchwały Nr 328/2018 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zasad ustalania opłat za wynajem pojazdów pozostających w dyspozycji Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie - jednostki organizacyjnej Powiatu Lipnowskiego. Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt.3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995; zm: Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432)

Uchwała nr 411/2018
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 13 listopada 2018


w sprawie zmiany Uchwały Nr 328/2018 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zasad ustalania opłat za wynajem pojazdów pozostających w dyspozycji Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie - jednostki organizacyjnej Powiatu Lipnowskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt.3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995; zm: Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432)


Zarząd Powiatu w Lipnie,

uchwala, co następuje:


§1. W uchwale Nr 328/2018 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zasad ustalania opłat za wynajem pojazdów pozostających w dyspozycji Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie - jednostki organizacyjnej Powiatu Lipnowskiego

§ 1 otrzymuje brzmienie:

,,Opłatę za wynajem pojazdów wraz z kierowcą, pozostających w dyspozycji Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie wyznaczają:

1/ pojazd marki Isuzu:

- stawka kilometrowa 3,00 zł za każdy kilometr przebiegu pojazdu lub stawka godzinowa 55,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę trwania najmu pojazdu;

2/ pojazd marki Solbus:

- stawka kilometrowa 3,30 zł za każdy kilometr przebiegu pojazdu lub stawka godzinowa 60,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę trwania najmu pojazdu;

3/ pojazd marki Mercedes Benz :

- stawka kilometrowa 2,80 zł za każdy kilometr przebiegu pojazdu lub stawka godzinowa 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę trwania najmu pojazdu;

4/ pojazd marki Scania:

- stawka kilometrowa 3,75 zł za każdy kilometr trwania najmu pojazdu lub stawka godzinowa 80,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę trwania najmu pojazdu. ”

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (6 grudnia 2018, 08:04:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 656