Uchwała nr XV/92/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 10 czerwca 2016w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Janinie Jakubowskiej. Na podstawie § 2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2009r. Nr 84 poz. 1476)

Uchwała nr XV/92/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 10 czerwca 2016


w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Janinie Jakubowskiej.

Na podstawie § 2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2009r. Nr 84 poz. 1476)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Janinie Jakubowskiej.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie i Staroście Lipnowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Pani Janina Jakubowska całe swoje życie zawodowe poświęciła dzieciom i młodzieży szkolnej nie tylko przekazując wiedzę, ale przede wszystkim z sercem i miłością podchodząc do każdego ucznia. Pani Janina z ogromnym wkładem i zaangażowaniem wypełniała swoją rolę w kształtowaniu osobowości młodych ludzi.

Pani Janina jest także nieocenionym piewcą kultury, tradycji i przyrody Ziemi Dobrzyńskiej ukazując jej piękno w swojej twórczości m.in. w tomikach ,,Mała i Duża Ojczyzna” oraz ,,Wspomnienia Joanny” .

Pani Janina swoje życie prywatne poświęciła innym prowadząc m.in. Zespół Ludowy ,,Radość” w Radomicach, który ma w repertuarze widowiska obrzędowe, pieśni ludowe, monologi z Ziemi Dobrzyńskiej. Wszystko to czyniła z myślą o drugim człowieku, o aktywizacji ludzi starszych i włączeniu ich w życie lokalnej wspólnoty oraz z miłości do swojej małej ojczyzny, której piękno kulturowe pokazywała w twórczości artystycznej - swoich wierszach i działalności Zespołu Ludowego ,,Radość”.

Wymienione wyżej zasługi i cechy osobowościowe Pani Janiny Jakubowskiej pretendują Ją do tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (20 czerwca 2016, 13:29:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 717