Uchwała nr IX/54/2015Rady Powiatu w Lipniez dnia 9 października 2015w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/46/2015 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 04 września 2015 w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.Na podstawie: art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, tj. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, z 2013 poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446, poz. 1645 z 2014r. poz. 598, poz. 877, poz. 1198, poz. 1457, poz. 1873 z 2015r. poz. 218, poz. 493).

Uchwała nr IX/54/2015
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 9 października 2015


w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/46/2015 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 04 września 2015 w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.

Na podstawie: art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, tj. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, z 2013 poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446, poz. 1645 z 2014r. poz. 598, poz. 877, poz. 1198, poz. 1457, poz. 1873 z 2015r. poz. 218, poz. 493).Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. W Uchwale Nr VIII/46/2015 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 04 września 2015 roku
w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
wprowadza się następujące zmiany:

  1. Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik: Plik do pobrania (13kB) word

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r. Rada Powiatu w formie Uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie realizacji zadań ustawowych okazało się, że zostaną niewykorzystane środki na wcześniej ustalone zadania.

W/w środki finansowe pragniemy przeznaczyć na dofinansowanie zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze gdyż wpłynęła duża ilość wniosków, które nie zostały rozpatrzone ze względu na brak środków.


metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (21 października 2015, 07:49:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 927