Uchwała nr 299/2013 ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 24 lipca 2013w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia ruchomego Powiatu Lipnowskiego Na podstawie: Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595)

Uchwała nr 299/2013
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 24 lipca 2013


w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia ruchomego Powiatu Lipnowskiego

Na podstawie: Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595)


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyrazić zgodę na sprzedaż mienia ruchomego Powiatu Lipnowskiego:


-samochód marki Skoda – Superb II 2.0 TDI, rok produkcji 2008 o numerze rej. CLI 12MX – w ocenie rzeczoznawcy pojazd do sprzedaży, po cenie wywoławczej 39 300,00 zł brutto;


§ 2. Powołuje się komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży w/w mienia ruchomego w następującym składzie:


1. Przewodniczący Komisji: Arkadiusz Linkowski

2.Członek Komisji: Aneta Ofmańska

3.Członek Komisji: Barbara Małkiewicz


§ 3. Wykonywanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (28 października 2013, 09:20:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1972