Uchwała nr 77/2011ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 26 września 2011w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia Powiatu LipnowskiegoNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. Z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, Dz. U. Z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, z 2007 r., Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz.753, nr 157, poz. 1241, z 2010, nr 28 poz. 142, nr 28 poz.146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675, nr 157 poz. 1241, nr 40 poz. 230, nr 21 poz. 113).

Uchwała nr 77/2011
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 26 września 2011


w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia Powiatu Lipnowskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. Z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, Dz. U. Z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, z 2007 r., Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz.753, nr 157, poz. 1241, z 2010, nr 28 poz. 142, nr 28 poz.146, nr 40 poz. 230, nr 106 poz. 675, nr 157 poz. 1241, nr 40 poz. 230, nr 21 poz. 113).


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż mienia Powiatu Lipnowskiego, w postaci:

-telefon komórkowy Nokia 6103 czerwona w ocenie komisji telefon do sprzedaży, po cenie wywoławczej 30,00 zł brutto

-telefon komórkowy Nokia 6030 w ocenie komisji telefon do sprzedaży, po cenie wywoławczej 15,00 zł brutto

-telefon komórkowy Nokia 6300 w ocenie komisji telefon do sprzedaży, po cenie wywoławczej 45,00 zł brutto

-telefon komórkowy Nokia 6300 w ocenie komisji telefon do sprzedaży, po cenie wywoławczej 150,00 zł brutto

-telefon komórkowy Nokia 6210 Nawigator w ocenie komisji telefon do sprzedaży, po cenie wywoławczej 50,00 zł brutto

-telefon komórkowy Nokia 6210 Nawigator w ocenie komisji telefon do sprzedaży, po cenie wywoławczej 50,00 zł brutto

-ploter OCE 5150 w ocenie komisji ploter do sprzedaży, po cenie wywoławczej 2 000,00 zł brutto.


§ 2. Powołuje się komisję do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie sprzedaży w/w mienia ruchomego w następującym składzie:

1. Arkadiusz Linkowski- Przewodniczący Komisji

2. Aneta Ofmańska- Sekretarz Komisji

3. Henryka Segień- Członek Komisji


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciametryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (4 stycznia 2012, 07:59:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2496