Uchwała nr 175/2008Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 9 grudnia 2008w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Wojciechowi Jańczakowi - Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Miasta Lipna” Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz. 1218) w związku z Uchwałą XI/73/2007 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 2 lipca 2007r. wyrażającą stanowisko w sprawie budowy obwodnicy drogowej dla Miasta Lipna

Uchwała nr 175/2008
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 9 grudnia 2008


w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Wojciechowi Jańczakowi - Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Miasta Lipna”

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz. 1218) w związku z Uchwałą XI/73/2007 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 2 lipca 2007r. wyrażającą stanowisko w sprawie budowy obwodnicy drogowej dla Miasta Lipna


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Udziela się upoważnienia Panu Wojciechowi Jańczakowi - Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Miasta Lipna”.


§2. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (29 stycznia 2009, 13:04:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3286