Uchwała nr 52/2006Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 19 września 2006w sprawie: przyznania dotacji budżetowej na zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w LipnieNa podstawie art. 32 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr.113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 55 ust. 1 pkt 3, oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz.408, z 1992 r. Nr 63, poz.315, z 1994 r. Nr 121, poz.591, z 1995 r. Nr 141, poz.692, Nr 138, poz.682, Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz.769, z 1998 r. Nr104, poz. 661, Nr 162, poz.1115, z 1999 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756, Nr 28, poz. 256, Nr 28, poz. 255, Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz.489, Nr 84, poz. 948,Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz1383, poz.1384, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 45, poz.391, Nr 171, poz.1663, Nr 124, poz.1151, poz.1152, Nr 213, poz.2081, Nr 223, poz.2215 z 2004 nr 210 poz. 2135, Nr273, poz. 2703, z 2005 Nr 164. poz. 1365, Nr.169 poz.1420, Nr 249. poz. 2104, Nr 239, poz. 2020 z 2006 Nr 75, poz. 518, Nr 143,poz. 1032.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 52/2006
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 19 września 2006


w sprawie: przyznania dotacji budżetowej na zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Na podstawie art. 32 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr.113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 55 ust. 1 pkt 3, oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz.408, z 1992 r. Nr 63, poz.315, z 1994 r. Nr 121, poz.591, z 1995 r. Nr 141, poz.692, Nr 138, poz.682, Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz.769, z 1998 r. Nr104, poz. 661, Nr 162, poz.1115, z 1999 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756, Nr 28, poz. 256, Nr 28, poz. 255, Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz.489, Nr 84, poz. 948,Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz1383, poz.1384, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 45, poz.391, Nr 171, poz.1663, Nr 124, poz.1151, poz.1152, Nr 213, poz.2081, Nr 223, poz.2215 z 2004 nr 210 poz. 2135, Nr273, poz. 2703, z 2005 Nr 164. poz. 1365, Nr.169 poz.1420, Nr 249. poz. 2104, Nr 239, poz. 2020 z 2006 Nr 75, poz. 518, Nr 143,poz. 1032.) uchwala się co następuje:


  § 1. Przyznaje się Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnie dotację budżetową na zakup aparatury medycznej:
  1. MEC- 1000 monitor stacjonarno-przenośny wraz z oprzyrządowaniem i wyposażeniem- w ilości 4 sztuk za łączną kwotę brutto 31.594,96 złotych.

  2. MEC- 1000 monitor stacjonarno-przenośny wraz z oprzyrządowaniem i wyposażeniem- w ilości 2 sztuk za łączną cenę brutto 15.797,48 złotych.

  3. Rejestrator termiczny dwukanałowy w ilości 1 sztuki za cenę brutto 1.400,63 złote.

  4. Hypervisor III-stacja centralnego nadzoru wraz z oprzyrządowaniem i wyposażeniem w ilości 1 sztuka za cenę brutto 14.397,92 złotych.

Łącznie w kwocie 63.190,99 złotych.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (25 września 2006, 12:12:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3657