Uchwała nr 65/2005Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 30 listopada 2005w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny B. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoNa podstawie art. 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 90 poz. 844, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966, Nr 213 poz. 2081, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 179 poz. 1845, z 2005r. Nr 10 poz. 71, Nr 167 poz. 1397, Nr 181 poz. 1526, Nr 179 poz. 1487) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055)

Uchwała nr 65/2005
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 30 listopada 2005


w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny B. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 90 poz. 844, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966, Nr 213 poz. 2081, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 179 poz. 1845, z 2005r. Nr 10 poz. 71, Nr 167 poz. 1397, Nr 181 poz. 1526, Nr 179 poz. 1487) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055)


Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§ 1.

 1. Powołuje Komisję Egzaminacyjną dla Pani Magdaleny B. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie.

 2. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego
  i przeprowadzenie egzaminu na wniosek nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.§ 2. W skład komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, wchodzą:

 1. Anna Smużewska – Przewodnicząca

 2. Grażyna Troszyńska – przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego

 3. Anna Mielczarek – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie

 4. Barbara Podufalska – ekspert

 5. Zofia Ryskowska – ekspert§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (6 grudnia 2005, 11:44:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3501