zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika dwu płaszczowego o pojemności 5000 litrów znajdującego się na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie , ul. Wojska Polskiego 8 87 600 Lipno w ilości do 60 000,00 litrów w okresie jednego ro ku od dnia podpisania umowy

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: ZDP-12.252.2.1.2022
wartość: Poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 28 czerwca 2022  10:00